СПИСОК військовополонених Української Галицької Армії, які померли у таборі для військовополонених в Пикуличах і поховані у м. Перемишль на цвинтарі біля вул. Словацького (діл. 19)

Червень 30, 2016 dolyalviv Статті

1.Бабій Андрух (Babij Andruch), нар. 1893 р., гр.кат., Дуб’є пов. Броди, + 06.08.1919 від тифу, пох. № 104.

 

2. Бабухівський Іван (Babuchiwski Jan), нар. 1893 р., гр.кат., Шибалін пов. Бережани, + 09.10.1919 від червінки, пох. № 55.

 

3. Бачинський Микола (Baczynski Nykola), нар. 1894 р., гр.кат., Тустановичі пов. Дрогобич, + 27.10.1919 від червінки, пох. № 276.

 

4. Боднарук Юрко (Bodnaruk Jurko), нар. 1884 р., гр.кат., Яблониця? пов. Надвірна, + 01.08.1919 від тифу, пох. № 109.

 

5. Бернек? Данило (Bernek? Danylo), нар. 1899 р., гр.кат., Лисятичі пов. Стрий, + 25.08.1919 від тифу, пох. № 186.

 

6. Безмер Дмитро (Bezmer Dmytro), + 06.09.1919, поховання № 220.

 

7. Боривчук Максим (Borywczuk Maksym), нар. 1897 р., гр.кат., Конюшки пов. Рогатин, + 24.08.1919 від тифу, пох. № 145.

 

8-18. Десятеро (10) невідомих, пох. №№ 146-156.

 

19. Бурко Петро (Burko Piotr), нар. 1900 р., гр.кат., Боратин пов. Сокаль, + 26.08.1919, пох. № 183.

 

20-21. Двоє (2) невідомих, пох. №№ 184-185.

 

22. Бойчук Василь (Bojczuk Wasyl), нар. 1897 р., гр.кат., Романівка пов. Теребовля, + 28.08.1919 від тифу, пох. № 196.

 

23. Бобчук Михайло (Bobczuk Michal), нар. 1888 р., гр.кат., Полюхів Великий пов. Перемишляни, + 03.09.1919 від тифу, пох. № 196.

 

24. Бодзай Михайло (Bodzaj Michal), пох. № 16.

 

25. Боберський Микола (Boberski Mikolaj), нар. 1895 р., гр.кат., Лімна пов. Турка, + 17.10.1919 від тифу, пох. № 250.

 

26. Бурський Євген (Burski Eugeniusz), пох. № 111.

 

27. Харовський Софрон (Charowski Sofron), нар. 1869 р., гр.кат., Фірлеївка (Андріївка) пов. Золочів, + 24.07.1919 від тифу, пох. № 118.

 

28. Харкавий Микола (Charkawy Mikolaj), нар. 1891 р., гр.кат., Кам’янка пов. Скалат, + 21.09.1919 від тифу, пох. № 242.

 

29. Хорлошко Дем’ян (Chorloszko Damian), нар. 1883 р., гр.кат., Близьке пов. Сокаль, + 27.09.1919 від тифу, пох. № 225.

 

30. Чорний Дмитро (Czornyj Dmytro), нар. 1891 р., гр.кат., Делятин пов. Надвірна, + 12.10.1919, пох. № 264.

 

31. Череватий Дмитро (Czerewatyj Dmytro), нар. 1897 р., гр.кат., Лучинці пов. Рогатин, + 31.08.1919 від тифу, пох. № 210.

 

32. Чецюк? Іван (Czeciuk Iwan), + 06.09.1919, пох. № 222.

 

33. Черник Гринько (Czernik Hrynko), нар. 1888 р., гр.кат., Забойки пов. Тернопіль, + 28.08.1919 від тифу, пох. № 194.

 

34. Один (1) невідомий, пох. № 195.

 

35. Дацько Осип (Dacko Osyp), нар. 1892 р., гр.кат., Мислова пов. Скалат, + 28.08.1919, пох. № 198.

 

36. Волошин Олекса (Woloszyn Aleksa), пох. № 199.

 

37-46. Десять (10) невідомих, пох. №№ 200-209.

 

47. Дасів Степан (Dasiw Stefan), нар. 1899 р., гр.кат., Грабовець пов. Сколе, + 08.10.1919 від тифу, пох. № 257.

 

48. Данилюк Дмитро(Danyluk Dmytro), нар. 1896 р., гр.кат., Тустановичі пов. Дрогобич, + 20.09.1919 від тифу, пох. № 244.

 

49. Дідух Микола (Diduch Mikolaj), Більча Золота пов. Борщів, + 20.10.1919, пох. № 287.

 

50. Дмитрів Іван (Dmytrow Jan), нар. 1894 р., гр.кат., Підмихайлівці пов. Рогатин, + 21.10.1919 від червінки, пох. № 288.

 

51. Дворняк Тимко (Dworniak Tymko), нар. 1858 р., гр.кат., Нараїв пов. Бережани, + 25.10.1919 від тифу, пох. № 279.

 

52. Гавник Іван (Gawnyk Iwan), нар. 1900 р., гр.кат., Іванів пов. Самбір, + 18.09.1919 від бешихи, пох. № 247.

 

53. Глухий Василь (Gluchyj Wasyl), нар. 1861 р., гр.кат., П’ятниця пов. Добромиль, + 23.10.1919, пох. № 283.

 

54. Голінський Василь (Golinski Wasyl), нар. 1894 р., гр.кат., Підгайчики пов. Рудки, + 25.09.1919 від тифу, пох. № 229.

 

55. Гринь Петро (Gryn Piotr), нар. 1899 р., гр.кат., Дрогомишль пов. Яворів, + 25.10.1919 від тифу, пох. № 277.

 

56. Главанич Лука (Hlawanic Lukasz), нар. 1877 р., гр.кат., Угмайор? Угорщина, + 14.10.1919 від бешихи, пох. № 272.

 

57. Голод Стах (Holod Stach), нар. 1885 р., гр.кат., Супранівка пов. Скалат, + 09.10.1919, пох. № 259.

 

58. Гончар Гнат (Honczar Hnat), нар. 1879 р., гр.кат., Тисів пов. Долина, + 10.10.1919 від тифу, пох. № 262.

 

59. Госонов Тимофій (Hosonow Timofij), + 30.10.1919, пох. № 310.

 

60. Горинь Василь (Horyn Wasyl), нар. 1888 р., гр.кат., Кнісело пов. Бібрка, + 05.09.1919 від тифу, пох. № 219.

 

61. Гуцул Василь (Hucul Wasyl), нар. 1893 р Сновидів пов. Бучач, + 26.08.1919 від тифу, пох. № 188.

 

62. Один (1) невідомий, пох. 189.

 

63. Гульцьо Михайло (Hulcio Michal) пох. 64.

 

64. Гницький Іван (Hnicki Jan), + 08.10.1919, пох. № 248.

 

65. Іваницький Гринь (Iwanicki Hryn), нар. 1893 р., гр.кат., Нараїв пов. Бережани, + 24.09.1919 від дизинтерії, пох. № 232.

 

66. Коваль Іван (Kowal Iwan), пох. № 110.

 

67. Карпинець Михайло (Karpiniec Michal), нар. 1888 р., гр.кат., Черхава пов. Самбір, + 25.07.1919 від тифу, пох. № 120.

 

68. Качмар Федько (Kaczmar Fedko), нар. 1887 р., гр.кат., Куровичі пов. Перемишляни, + 21.08.1919 від тифу, пох. № 159.

 

69-70. Двоє (2) невідомих. Пох. №№ 160-161.

 

71. Камінський Володимир (Kaminski Wlodzimierz), нар. 1891 р., гр.кат., Томашівці пов. Калуш, + 25.09.1919 від тифу, пох. № 159.

 

72. Казан Петро (Kazan Piotr), + 20.09.1919 .

 

73. Кріль Гнат (Kril Hnat), нар. 1890 р., гр.кат., Городок пов. Лісько, + 14.10.1919 від дизинтерії.

 

74. Іващишин Климко (Iwaczyszyn Klymko), нар. 1901 р., гр.кат., Руданці пов. Львів, + 03.11.1919 від дизинтерії, пох. № 318.

 

75. Козицький Михайло (Kozycki Michal), нар. 1900 р., гр.кат., Золотий Потік пов. Бучач, + 27.08.1919 від дизинтерії, пох. № 190.

 

76. Копол Мартин (Kopol Martin), нар. 1902 р., гр.кат., Чехи (Лугове) пов. Броди, + 05.09.1919 від тифу.

 

77. Кочкуда Антін (Koczkuda Antin), нар. 1896 р., гр.кат.,Поморяни пов. Зборів, + 21.09.1919 від дизинтерії.

 

78. Ковальський Михайло (Kowalski Michal), нар. 1874 р., гр.кат., Болозва Долішня (Нижнє) пов. Рудки, + 10.10.1919 від бешихи.

 

79. Корачик Ілько (Koraczyk Ilko), ), нар. 1892 р., гр.кат., Білоголови пов. Зборів, + 19.10.1919 від тифу, пох № 296.

 

80. Кругляк Микола (Kruhlak Mykola), нар. 1889 р., гр.кат., пов. Бережани, + 17.09.1919 від тифу,  пох № 246.

 

81. Кузмич (Kuzmicz ), + 03.11.1919, пох № 319.

 

82. Кучера Адам (Kuczera Adam), нар. 1900, гр. кат, Сугрів пов. Бібрка, +28.09.1919 від тифу, пох. № 297.

 

83. Кузик Василь (Kuzyk Wasyl), нар. 1885, гр. кат, Лішня пов. Дрогобич, +30.08.1919 від тифу, пох. № 211.

 

84. Крус Василь (Krus Wasyl), +06.09.1919, пох. № 224.

 

85. Кузян Іван (Kuzian Iwan), нар. 1900, гр. кат, Губичі пов. Добромиль, +14.10.1919 від бешихи, пох. № 270.

 

86. Лівенець Теодор (Liwenec Teodor), нар. 1897, гр. кат, Гнильче пов. Підгайці, +30.07.1919 від тифу, пох. № 114.

 

87. Левицький Онуфрій (Lewicki Onufry), нар. 1900, гр. кат, Бишів пов. Підгайці, +11.10.1919 від тифу, пох. № 266.

 

88. Лібер Михайло (Liber Michal), нар. 1897, гр. кат, Добромірка пов. Збараж, +07.08.1919 від тифу, пох. № 102.

 

89. Марусяк Юрко (Marusiak Jurko), нар. 1894, гр. кат, Яблунів пов. Печеніжин, +18.09.1919 від тифу, пох. № 245.

 

90. Могила Гнат (Mochyla Hnat), нар. 1884, гр. кат, Верхня Липиця пов. Рогатин, +22.09.1919 від тифу, пох. № 236.

 

91. Маційків Іван (Maciejkow Iwan), +28.07.1919, пох. № 119.

 

92. Михавчик Михайло (Michawczyk Michal), нар. 1901, гр. кат, Струбовиська пов. Лісько, +08.10.1919 від бешихи, пох. № 249.

 

93. Михайлюк Степан (Mychajluk Stefan), нар. 1896, гр. кат, Конюшки пов. Рогатин, +05.09.1919 від тифу, пох. № 221.

 

94. Михайлишин Петро (Myhajlyszyn Petro), нар. 1896, гр. кат, Поповичі пов. Перемишль, +07.08.1919 від тифу, пох. № 103.

 

95. Нестор Микола (Nestor Mikolaj), нар. 1895, гр. кат, Розлуч пов. Турка, +23.07.1919 від пневмонії, пох. № 121.

 

96. Негрич Михайло (Nehrycz Michal), нар. 1900, гр. кат, Вижній Березів пов. Печеніжин, +21.10.1919 від тифу, пох. № 292.

 

97. Нижник Петро (Nyznyk Petro), нар. 1898, гр. кат, Добрівляни пов. Дрогобич, +15.08.1919 від тифу, пох. № 124.

 

98-116. Вісімнадцять (18) невідомих, пох. № 125-142.

 

117. Опацький Сенько (Opacki Senko), нар. 1893, гр. кат, Дубівці пов. Станіславів, +03.09.1919 від тифу, пох. № 212.

 

118. Савицький Дмитро (Sawicki Dmytro), 2 курінь 4 сотня, нар. 1893, гр. кат, Ласківці пов. Теребовля, +25.02.1919 від тифу, пох. № 117.

 

119. Павець Василь (Pawec Wasyl), нар. 1898, гр. кат, Довжки пов. Дрогобич, +01.11.1919 від туберкульозу, пох. № 312.

 

120. Пришляк Йосип (Pryszlak Jozef), нар. 1897, гр. кат, Рай пов. Бережани, +13.10.1919 від тифу, пох. № 268.

 

121. Путько Константин (Putko Konstantin), нар. 1895, гр. кат, Вірелево пов. Новогород, губ. Мінськ +01.11.1919 від дизинтерії, пох. № 314.

 

122. Рекан Антон (Rekan Antoni), нар. 1898, Довгомостиська пов. Мостиська, +27.08.1919 від тифу, пох. № 191.

 

123-124. Двоє (2) невідомих, пох. №№ 192-193.

 

125. Рутар Гринько (Rutar Hrynko), нар. 1875, гр. кат., Лапчин пов. Бережани, +14.10.1919 від тифу, пох. № 269.

 

126. Рибачук Василь (Rybaczuk Wasyl), нар. 1873, гр. кат., Буцнів пов. Тернопіль, +21.10.1919 від тифу, пох. № 291.

 

127. Саранчук Гарасим (Haranczuk Harasym), нар. 1878, гр. кат., Тумир пов. Станіславів, +26.07.1919 від тифу, пох. № 116.

 

128. Севчин Василь (Sewczyn Wasyl), пох. № 218.

 

129. Сеньок Теодор (Seniok Teodor), нар. 1889, гр. кат., Бродки пов. Львів, +22.09.1919 від тифу, пох. № 234.

 

130. Сагайдак Гринько (Sahajdak Hrynko), нар. 1900, гр. кат., Мишковичі пов. Тернопіль, +03.09.1919 від тифу, пох. № 215.

 

131. Савчук Іван (Sawczuk Jan), нар. 1888, гр. кат., Янів пов. Городок, +08.10.1919 від тифу, пох. № 258.

 

132. Cапар Юрко (Sapar Jurko), нар. 1885, гр. кат., Лани пов. Станіславів, +23.10.1919 від ендокардиту, пох. № 285.

 

133. Семчишин Антон (Semczyszyn Antoni), нар. 1899, гр. кат., Мистичі пов. Мостиська, +19.10.1919 від бешихи, пох. № 294.

 

134. Шмидрик Олекса (Szmydryk Oleksa), нар. 1894, гр. кат., Загір»я пов. Рогатин, +24.09.1919 від бешихи, пох. № 231.

 

135. Сідляр Михайло (Sidlar Michal), нар. 1900, гр. кат., Вишнівчик пов. Перемишляни, +02.11.1919 від дезинтерії, пох. № 315.

 

136. Шимутний Сергій (Szymutny Sergiej), пох. № 316.

 

37. Шульхан Ігнатій (Szulchan Ignazy), нар. 1892, гр. кат., Стронятин пов. Львів, +21.06.1919 від тифу.

 

138. Щеснюк Дмитро (Szczesniuk Dmytro), нар. 1898, гр. кат., Сосниця пов. Ярослав, +31.07.1919.

 

139. Шитерляк Антон (Szyterlak Antoni), нар. 1867, рим. кат., Крукеничі пов. Мостиська, +08.10.1919 від тифу.

 

140. Сватко Михайло (Swatko Michal), нар. 1900, гр. кат., Козова пов. Бережани, +22.09.1919 від тифу.

 

141. Сметанка Василь (Smietanka Wasyl), нар. 1889, гр. кат., Труханів пов. Сколе, +25.10.1919 від бешихи, пох. № 280.

 

142. Стодунський Андрій (Stodunski Andrej), нар. 1893, гр. кат., Рудавка пов. Добромиль, +22.10.1919 від бешихи, пох. № 289.

 

143. Стеблинський Гаврило (Steblinski Hawrylo), нар. 1896, гр. кат., Воля Холоївська пов. Радехів, +02.08.1919 від туберкульозу.

 

144. Стубан Юрко (Stuban Jurko), ), нар. 1892, гр. кат., Лімна пов. Турка, +26.08.1919 від тифу, пох. № 187.

 

145. Тацік Гринько (Tacik Hrynko), пох. № 115.

 

146. Таращин Павло (Taraszczyn Pawel), +27.09.1919, пох. № 226.

 

147. Топуля Н. (Topula N.), пох. № 61.

 

148-149. Двоє (2) невідомих, пох. №№ 62-63.

 

150. Тхожевський Василь (Tchorzewski Wasyl), нар. 1868, гр. кат., Устечко пов. Заліщики, +30.10.1919 від паротиту, пох. № 300.

 

151. Титван Микола (Tytwan Mikolaj), +27.10.1919, пох. № 275.

 

152. Тиндик Степан (Tyndyk Stefan), нар. 1876, гр. кат., Княжий Міст пов. Мостиська, +02.09.1919 від тифу, пох. № 213.

 

153. Тимчук Василь (Tymczuk Wasyl), нар. 1896, гр. кат., Воля Холоївська пов. Радехів, +01.08.1919 від тифу, пох. № 107.

 

154. Валівка Михайло (Waliwka Michal), нар. 1899, гр. кат.,Вороців пов.Городок, +08.10.1919.

 

155. Василько Микола (Wasylko Mikolaj), стрілець, гр. кат., +02.02.1919 від пострілу в грудну клітку, пох. № 58.

 

156. Один (1) невідомий, пох. № 59.

 

157. Венгрин Михайло (Wegryn Michal), нар. 1902, гр. кат., Воля Садківська пов. Мостиська, +11.10.1919 від бешихи, пох. № 265.

 

158. Лесин Григорій (Lesin Grzegorz), нар. 1895, гр. кат., Мости пов. Рудки, +08.10.1919 від бешихи, пох. № 251.

 

159. Лейко Федько (Lejko Fedko), нар. 1901, гр. кат., Смолин пов. Рава Руська, +01.08.1919, пох. № 108.

 

160. Зуб Іван (Zub Jan), нар. 1899, гр. кат., Кожичі пов. Львів, +20.09.1919 від тифу, пох. № 239.

За матеріалами Державного архіву Львівської області підготував
Остап Козак.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест