КОМАНДА

Команда КП


Св_ШереметаСвятослав ШЕРЕМЕТА
 – директор, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології Національного університету «Львівська політехніка», депутат Львівської обласної ради. 
Автор 3-х наукових праць. Сфера наукових інтересів: національна пам`ять в процесі державотворення, геополітика та історична геополітика.

 

Яр_ОнищукЯрослав Онищук – заступник директора КП ЛОР «Доля» з наукової роботи. Сфера наукових зацікавлень – археологія Волино-Подільського пограниччя римського часу, воєнна історія. Автор понад 100 наукових статей з археології та історії України

Основні наукові публікації: 

 • Германське населення вельбарської культури в етнічній історії Волино-Подільського пограниччя Вісник Львівського університету. Серія історична. -Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2000. -Вип. 35-36. -С. 13-31.
 • До проблеми поширення складноорнаментованих намистин з «личинами» на території Центрально-Східної Європи Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. –Львів: Інститут українознавства, 2002. –Вип. 8. –С. 103-107.
 • Особливості поховального обряду висоцького населення басейну Верхнього Надстир’я Problemy kultury wysockiej. —Rrzeszow, 2005. —S. 83-104.
 • Археологічні дослідження Львівського університету у межиріччі Західного Бугу та Ікви Археологічні дослідження Львівського університету. –Львів, 2006. –Вип. 9. –С. 147-156.
 • Охорона історико-культурної спадщини в Україні: проблеми і перспективи Бюлетень 9. Інформаційний випуск. –Львів, 2007. –С. 158-161.
 • Етнічна віднесеність археологічних культур І тис. н.е. на території Галичини Галичина: етнічна історія. Тематичний збірник статей. –Львів, 2008. –С. 13-32.
 • Бої за Карпати (вересень 1914 – червень 1915 рр.); Бої на Поділлі (червень 1915 – березень 1916 рр.)Мала фотоенциклопедія Українських січових стрільців. —Львів, 2004. ¬—С. 27-44.
 • Пошуково-ексгумаційні дослідження військових поховань періоду Першої світової війни на г. Татарівка Сколівського р-ну Львівщини / Наукові записки [Львівського історичного музею]. –Львів, 2008. –Вип. ХІІ. –С. 22-38.
 • Пошуково-ексгумаційні дослідження на території могильника фашистського концтабору №360 у Луцьку / Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині. Науковий збірник. Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю утворення Волинської області, 810-ій річниці заснування Волинсько-Галицького князівства, 685-ій річниці надання місту Володимир-Волинському магдебурзького права. м. Володимир Волинський, 12 червня 2009 р. – Луцьк, 2009. –С. 287-288.
 • Нові матеріали до історії Гурбенського бою (за матеріалами польових досліджень) / Наукові записки. Рівненський обласний краєзнавчий музей. Випуск VII. – Рівне, 2009.– С.110 – 116.
 • Галичани в обороні Карпатської України (до 70-ї річниці трагічних подій на Верецькому перевалі) /Цитаделя. Львівський міліарний альманах. –Львів, 2009. –Ч.2. –С. 47-51.

Вл_ХарчукВолодимир Харчук  – заступник директора КП ЛОР «Доля» з пошукової роботи. Сфера наукових зацікавлень – воєнна історія.


Розробка: Квест