Список українців – галичан та буковинців, які полягли в часи Першої світової війни

Вересень 14, 2019 dolyalviv НОВИНИ

1111Список українців – галичан та буковинців, які полягли в часи Першої світової війни, перебуваючи у лавах Австро-угорської армії і поховані на Австрійському військовому цвинтарі у м. Львів

(Личаківське кладовище)

Списки публікуються вперше.

Всього на Личаківському цвинтарі протягом 1914-18 років було поховано близько 4630 вояків австро-угорської армії, які померли від поранень та хвороб у львівських військових медичних закладах – Епідемічному шпиталі, Гарнізонному шпиталі № 14, у інших польових шпиталях. Серед похованих було щонайменше 540 українців – вояків галицьких та буковинських  полків австро-угорської армії, список котрих надається. Троє із похованих –стрільці із «Українського легіону» (Українські Січові Стрільці) – Гриць Багій, Іван Боберський, Ілько Христинич.

За матеріалами Державного архіву Львівської області упорядкував Остап Козак.

Використання цього матеріалу у будь-якій формі можливе лише за посиланням.

 

А

Адамович Йосип (Adamowicz Josef), санітар, San.Abt.14, Львів, +11.05.1917.

Андрухів Андрух (Andruchiw Andruch), рекрут, +21.03.1916.

Антосевич Микита (Antosiewicz Nikita), рекрут, +24.02.1916.

Антоняк Герман (Antonijak Hermann), Sch R.20, Стрийна Тлумач, +21.11.1917.

Антощак Дмитро (Antoszczak Dmytro), IR.22, Бабин Заставна, +20.07.1916.

Б

Багій Гриць (Bahij Hryc), легіонер, Український легіон 1\3, +23.03.1917.

Бадалей Теодор (Badalej Theodor), піхот.ляндштурм, IR.41, Вама Кімполунг, +26.03.1918.

Бала Микола (Bala Mikolaj), рекрут., Rekrut Sammelstelle Lemberg, Чорнушовичі Львів,+28.07.1918.

Барабаш Йосип (Barabasz Josef), IR.41\3, +09.04.1916.

Баран Андрій (Baran Andreas), трен.солдат, Tr.Baon 1, Баранячі Притоки, Сокаль, +18.12.1917.

Барба Іван (Barba Iwan), Tr.Sold., Tr.Div.11, Ldst.II, Бобанці Сучава Буковина, +21.03.1917.

Балковський Гриць (Balkowski Hryc), +01.02.1916.

Бацько Гарасим (Backo Harasym), +04.12.1915.

Баюк Гринько (Bajuk Hrynko), рекрут, Res.Sammelstelle Lemberg, Калинівщина Чортків, +22.12.1917.

Бзовей Іван (Bzowej Iwan), IR.41, Rrs.K., Бродок Заставна Буковина, +10.11.1916.

Бездух Теодор (Bezduch Teodor)

Белей Федір (Belej Fedor), Train.Sold., E.V.D.10, Орланів Добромиль, +23.07.1916.

Бесага Григорій (Besaha Gregor), піхот., IR.45, Смолин Рава Руська, +10.09.1918.

Березюк Іван (Bereziuk Johann), фельдфеб., San.Abt.14, +01.01.1916.

Березовський Андрій (Berezowski Andrej), піхот., Mil.Poliz.Wach.Abt.K.1 Lemberg, Городище Тернопіль, +22.09.1917.

Беренда Панько (Berenda Panko), рекрут, Zbyczow Підгайці, +16.09.1918.

Бідюк Іван (Biduk Johann), піхотин., Ldst.Ers.Res.1\35, Ясенівці Золочів, +22.07.1915.

Білинь Петро (Bilyn Peter), Ldst.Etap Baon 231\I, Бордуляки Радехів, +25.03.1917.

Біляк Микола (Bielak Nikolaus), ляндштурм., Ldst.Werkstaette des 2 A.K.Сороцьке Скалат, +10.02.1917.

Білоус Іван (Bilous Johann), піхот., IR.15, K.1, Плотича Тернопіль, +05.08.1917.

Білинський Володимир (Bilinski Wladimir), Schanzenzug 27, +01.07.1915.

Боберський Іван (Boberskyj Iwan), єфрейт., Український Легіон, Романів Бібрка, +21.07.1918.

Богатир Костянтин (Bohatyr Konstantin), піхот., IR.41, Moldbanilla Сторожинець Буковина, +02.01.1918.

Богоніс Степан (Bohonos Stefan), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Волиця Деревлянська Кам’янка Струм.,+06.10.1918.

Бойко Іван (Bojko Iwan),  25 років, +05.10.1914.

Бойко Гринько (Bojko Hrynko), IR.41, E.B., +03.02.1916.

Бойчук Лука (Bojczuk Lukan), піхот., IR.41, Сновидів Бучач, +25.02.1918.

Боледзюк Микола (Boledziuk Nikolaus), піхот.ляндштурм, IR.80, Корозя Чернівці, +17.01.1918.

Бордун Василь (Bordun Wasyl), цивільний кучер, Abt.O.2\A.K., +07.04.1916.

Борис Федько (Borys Fedko), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Убині Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Борисів Іван (Borysiw Iwan), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Білка Львів, +11.10.1918.

Близняк Петро (Blizniak Petro), Lst.IR.2, Віжомля Яворів, +26.06.1916.

Будяк Іван (Budiak Johann), ерзац резерв, IR.55, Дуліби Бібрка, +25.07.1918.

Булан Іван (Bulan Johann), піхот., IR.89, Яворів, +02.10.1918.

Булилик Гаврило (Bulylyk Hawrylo), піхот., IR.95, +25.11.1917.

Бурдун Микола (Burdun Nikola), IR 20, K.4, Хриплин Станіслав, +11.08.1915.

Бурейко Семко (Burejko Semko), Verpflegs Soldat, Verpflegsmagazin in Lemberg\Korpsbaeckerei G.K.\, Лопушани Зборів, +23.10.1917.

Буряк Йосип (Burak Josef), LIR 32, +25.07.1915.

Бучацький Михайло (Buczacki Michael), єгер, FJB 30, Садова Сторожинець, +13.07.1917.

Буяк Михайло (Bujak Michael), піхот.,ландштурм, LIR.32, Strekowce? Brzesko, +01.07.1917.

В

Варварюк Василь (Warwariuk Wasil), трен.солдат, Feldspital 8\5, Йорданешти Сторожинець Буковина, +06.08.1918.

Вальчак Йосип (Walczak Josef), цугфюрер піхот., KuK Militaer Inwalidenhaus, Журатин Кам’янка, +15.06.1918.

Василик Григорій (Wasylik Gregor), піхот.,ландштурм., IR.15, Коропець Бучач, +21.04.1917.

Васка Василь (Waska Wasyl), піхот., Ver.Station in Podzamcze, … Буковина, +09.10.1917.

Вакальник Іван (Wakalnik Iwan), F.H.Reg.11, Mun.Kol.2, Рудники Снятин, +05.09.1917.

Валещук Юрій (Waleszczuk Gregor), піхот., Train.Ers.Baon 11, Марина Радівці, +09.10.1918.

Валин Микола (Walin Nikolaus), капр., Ldst.IR.19, Зашків Львів,+12.10.1918.

Ватащук Йосип (Wataszczuk Josef), FJB 30, Комарів Станіслав, +09.10.1917.

Вентик Михайло (Wentyk Michael), Ldst.EtapBajn 490, Жирівка Львів, +03.09.1917.

Великий Микола (Welyky Nikolaj), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Убині Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Верета Петро (Wereta Petro), рекрут,  Rekr.Sammelstelle Lemberg, Покропивне Тернопіль, +04.02.1918.

Вишновецький Дмитро (Wisniowecki Demeter), IR.41, K.5, +22.02.1916.

Вільчак Василь (Wilczak Wasyl), капрал, IR.29, KM, +16.08.1917.

Вінярський Андрій (Wieniarski Andreas), піхот., IR.24, Ганачів Перемишляни, +08.10.1918.

Вінярчук Юрко (Winiarczuk Jurko), Lst.Arb.Abt.6\M.3, Кугаїв Львів, +19.06.1916.

Владика Гаврило (Wladeka Hawrylo), IR 80, K.3, +24.12.1914.

Волошин Григорій (Woloszyn Gregor), Korp., +22.12.1914.

Волосецький Володимир (Wolosecki Wladimir), LIR.34, +10.05.1916.

Вугрин Максим (Wuhryn Maksym), піхот.,ландштурм., Schutz R.35, K.6, Мареничі Вижниця, +30.07.1917.

Г

Гавалешка Степан (Hawaleszka Stefan), піхот., IR.24, St.Abt., Берегомет Вижниця Буковина, +16.07.1918.

Гаврелюк Іван (Hawreluk Iwan), єгер, IR.41, …Hilfsdinst, Хом’яків Станіслав, +31.12.1917.

Гавриляк Іван (Hawrylak Iwan), IR.95\11, +25.02.1916.

Гаврилюк Костянтин (Hawriluk Konstantin), піхот.ляндштурм, IR 41, Sap.Abt., Панка Сторожинець Буковина, +09.03.1918.

Гаврищак Михайло (Hawryszczak Michael), Гвізд Надвірна, +14.12.1917.

Гавриш Микола (Hawrysz Nikolaj), цивіл., +21.10.1918.

Гавришко Василь (Hawryszko Wasyl), рекрут., Підберізці Рогатин, +22.08.1918.

Газдяк Михайло (Gazdiak Michael), трен.солдат, Tr.Dw.1 Tr.Dw.Kmdo.19, +12.02.1917.

Гальчук Іван (Galczuk Iwan), Байнец Сучава Буковина,+31.08.1918.

Ганчарок Ілько (Hanczarok Ilko), Ldst.Ers.Batt.231, +14.10.1915.

Ганчишин Марко (Hanczyszyn Marko), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Шептів Кам’янка Струм.,+06.10.1918.

Гарвас Петро (Harwas Peter), трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11, Брюховичі Львів, +04.08.1918.

Гатиш Дмитро (Gatysz Demeter), трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11, Давидів Сторожинець Буковина, +11.10.1918.

Гаєвський Іван (Gajewski Iwan), піхотин., Ers.Baon IR.41, Копичинці Гусятин, +10.12.1917.

Гайовишин Микола (Hajuwyszyn Mikolaj), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Стрептів Кам’янка Струм.,+07.10.1918.

Гебач Василь (Gebacz Wasyl), стрілець, Sch.R.20, Попельники Снятин, +17.09.1917.

Гебчук Михайло (Hebczuk Michael), артил., FAR.11, Ers.Batt., Станіславчик Радехів,+31.05.1918.

Гева Йосип (Hewa Josef), Ldst.Inf., Ldst.Arb.Abt.52, L.19, Білобожниця Чортків, +18.02.1917.

Гедзик Яків (Gedzyk Jakob), LIR 20? K.3, +11.12.1915.

Гетьманюк Петро (Hetmaniuk Peter), рекрут, Kgnt.Stat.Lemberg, Вибудів Бережани, +17.08.1918.

Герега Микола (Gerega Mikolaj), піхот., IR.80, Добринів Рогатин, +09.02.1918.

Герман Прокіп (Herman Prokop), піхот., IR.41, Погорілівка Серет, +21.03.1918.

Гикавий Василь (Hykawyj Wasyl), ляндштурм роб., Bauabt…, Біла Чортків, +05.06.1918.

Гирус Іван (Hyrus Iwan), Ldst.Et.Baon 235, +23.01.1916.

Гірлевич Семен (Girlewicz Semen),піхот.ляндштурм, IR.95\10, Костельники Заліщики, +26.02.1918.

Гладенюк Павло (Hladenyuk Paul), цивіл., G.V.K.1\7, Цеблів? Сокаль, +22.02.1916.

Гладій Пилип (Hladi Pylyp), піхот., IR.41, Великий Говилів Гусятин, +13.04.1918.

Глупак Тимко (Hlupak Tymko), +17.03.1915.

Глущак Антон (Gluszczak Anton), Arb.Abt.28, +16.04.1916.

Граб Іван (Hrab Iwan), рекрут, +19.10.1918.

Гребеняк Володимир (Grzebieniak Wladzimir), кадет аспір., 22 роки, +07.06.1915.

Грещук Володимир (Grzeszczuk Wladimir), піхот, IR.95, Ers.K.7, Львів, 24.02.1917.

Григорчук Іван (Hryhorczuk Iwan), LIR.19, Южинець Кіцмань Буковина, +30.08.1916.

Григорчук Лука (Hryhorczuk Lukas), артил., Fest.Art.R.3, Тлумачик Коломия,+17.04.1918.

Гринчишин Прокіп (Hrynczyszn Prokop), LIR.25, K.11, Коропець Бучач, +28.03.1917.

Гриль Пилип (Hryl Philip), Lst.IR.2, Тершів Самбір, +21.06.1916.

Гричак Ілля (Gryczak Elias), ляндштурміст, Train Baon 1, +13.05.1918.

Гричко Петро (Hryczko Peter), цив.кучер., Tr.Rs.d.A.K., Кукудковичі Тернопіль, +05.03.1917.

Гринько Олекса (Hrynko Olexa), E.R.109, +13.02.1916.

Гриневич Антон (Hryniewicz Anton), IR.55, +23.05.1917.

Груник Олекса (Grunik Olexa), IR.41, K.4, +03.03.1916.

Гнатин Онуфрій (Hnatyn Onufry), піхот., IR.21, Музулинці? Підгайці, +11.01.1918.

Гнатишин Данило (Hnatiszyn Daniel), улан, Ulan R.8, Заріччя Надвірна, +29.06.1918.

Гончарок Ілько (Honczarok Ilko), Ldst.Ers.B.231, +14.10.1915.

Гоменюк Йосип (Homeniuk Josef), Ers.Baon 41 K.8, +06.01.1916.

Гораш Василь (Gorasz Wasyl), рекрут ляндштурм, IR 41, Ропча Сторожинець, +19.03.1918.

Горбань Микола (Horban Nikola), рекрут, +13.02.1916.

Готопеля Олекса (Hotopela Olexa), цивіл., Селетин Радівці Буковина, +27.02.1918.

Гузар Дмитро (Husar Demetr), IR.37, +21.06.1916.

Гуменюк Дмитро (Humeniuk Demeter), капр., IR.58, Замулинці Коломия, +20.09.1918.

Гупик Іван (Hupyk Iwan), +25.05.1915.

Гупало Семен (Hupalo Symion), трен.солдат., Стара Білка Бібрка, +05.10.1917.

Гурецький Онуфрій (Gurecki Onufry), цивіл., KuK Feldarrest d. 4 Gen.Kdos, Маморниця Чернівці Буковина, +30.07.1918.

Гуцул Теодор (Hucul Theodor), трен.солдат ляндштурм, Tr.Div.Staffel G.2A., Попівці Заліщики, +01.04.1918.

Д

Далик Михайло (Dalyk Michael),трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11, Поморяни Золочів, +06.10.1918.

Данилович Дмитро (Danilowicz Dymitr).

Данилюк Микола (Daniluk Mikolaj), IR 24, +28.08.1915.

Данилюк Михайло (Danyluk Michael), піхот., KuK …2\103, Тенетники Рогатин, +23.12.1917.

Данелюк Степан (Daneliuk Stefan), IR.41, E.B.12, +06.02.1916.

Дацько Степан (Dacko Stefan), L.Feld.Kan.R 43, MK 2, +22.07.1915.

Дацько Іван (Dacko Johann), піхот., IR.89, Дев’ятир Рава Руська, +27.09.1918.

Дацько Федько (Dacko Fedko), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Соколя Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Дзідуш Гринько (Dzidusz Hrynko), улан, Ulan R.2, Слобідка Теребовля, +26.09.1918.

Дзіковський Іван (Dzikowski Iwan), IR.15, +20.05.1916.

Дзяний Олександр (Dziany Oleksander), IR.41, Старе Село Бібрка, +24.09.1917.

Дзюмак Микола (Dziumak Nikolaus), Ldst.IR.20, K.11, +19.02.1916.

Динисяк Василь (Dynisiak Wasyl), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Новосілка Кам’янка Струм.,+06.10.1918.

Деренюк Степан (Dereniuk Stefan), IR.41, K.3, +27.04.1916.

Деріх Іван (Derich Iwan), стрілець, Sch.Ers.Baon 35, Чистопади Зборів, +14.06.1918.

Джунджа Микола (Dzundza Nikola), улан, Ldw.Ul.R.1, Сапанів Станіслав, +04.02.1918.

Дідик Юрко (Didyk Jurko), IR 24, MK.12, +03.11.1915.

Добровольський Семен (Dobrowolski Semen), рекрут, Слов’ятин Підгайці, +14.09.1918.

Дольний Дмитро (Dolnyj Dmyter), стрілець, Sch.R.35, Чумалі Збараж, +16.08.1918.

Доманський Іван (Domanski Iwan), драгун ляндштурм, Drag.R.7, Черниця Броди, +11.06.1918.

Дорош Іван (Dorosz Iwan), Ul.R.3, Ваньовичі Самбір, +16.06.1916.

Драган Гринько (Dragan Hrynko), кучер, Etap.Baon 2\II, Дмитровичі Львів, +03.11.1916.

Драус Петро (Draus Petro), FJB 30, +07.02.1916.

Дручак Петро (Druczak Peter), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Брустурів Косів, +07.02.1918.

Дубас Ілько (Dubas Ilko), кучер, Tr.Per.d.2 A.K., +22.05.1916.

Дубішак Микола (Dubiszak Nikola), Feld.Kan.R.31\5, Пасічна Надвірна, +31.07.1916.

Дубчак Андрій (Dubczak Andrej), піхот., IR.15, Курівці Тернопіль, +10.08.1918.

Дутчак Семен (Dutczak Simon), Lst.IR.2, Зелена Бучач, +04.08.1916.

Дутка Олександр (Dutka Alexander), цугсфюрер, Lst.Etap.Baon 81\1, Білянка Горлиці, +19.09.1917.

Думич Іван (Dumycz Johann), Lst.IR.2, Pokorceliska?, +15.06.1916.

Є

Єзерський Йосип (Jezerski Josef), IR 95\12, Черниця Броди, +18.09.1917.

Ж

Желяновський Василь (Zelanowski Wasil), піхот.ляндштурм, Ers.Baon IR.41, Кам’янка Сірет Буковина, +13.02.1918.

Жировський Павло (Zyrowski Pawel), піхот., IR.58, … Кіцмань, +17.08.1917.

Жук Михайло (Zuk Michael), IR.15\5,+02.11.1914.

Жуковський Федько (Zukowski Fedko), IR.41, K.5, +11.02.1916.

З

Забалджало Прокіп (Zabaldzala Prokop). LB 111, K.4.

Завірюха Степан (Zawyrucha Stefan), піхот., dt.Bez.Kom.19, Стратин Рогатин, +24.07.1918.

Заєчний Федір (Zajeczny Fedor), трен.солдат, Tr.Sold…Lemberg, Збараж, +10.07.1918.

Замило Йосип (Zamylo Josef), LIR 17, Lemberg, +20.01.1917.

Захарків Василь (Zacharkow Wasil), капр., Sch.R.19, Нараїв Бережани, +20.09.1918.

Зеліско Никифор (Zelisko Nikifor), рекрут, +14.02.1916.

Зінкевич Петро (Zienkiewicz Peter).

Зинчишин Іван (Zynczyszyn Iwan), артил., Feld.Kan.R.59, Крогумець Гусятин, +07.10.1918.

Зорбан Степан (Sorban Stefan), піхот.,ляндштурм., IR 30, +10.10.1917.

І

Іваницький Василь (Iwanicki Wasyl), LIR 36, +21.09.1915.

Іваницький Олександр (Ivanicki Alexander), піхот., IR.30, Дорогів Станіслав, +14.02.1918.

Іванович Лука (Iwanowicz Luka), IR.41, MK.13, +28.12.1915.

Іванишин Михайло (Iwaniszyn Michael), +05.01.1916.

Івасюк Федір (Iwasiuk Fedor), єгер, FJB.30, Карлів Снятин, +05.04.1918.

Ільків Андрій (Ilkiw Andrej), піхот., IR.24, Журавеньки Рогатин,+15.05.1918.

К

Кава Йосип (Kawa Jozef), піхот.,ляндштурм., Ldst.B.19, Глиник Стрижів, 28.09.1917.

Каравацький Микола (Karawacki Mikola), піхот., IR.35, Кам’янка Струм., +07.07.1918.

Калакан Іван (Kalakan Iwan), LIR.16, K.5, +07.03.1916.

Калагурка Степан (Kalahurka Stefan), Добростани Городок, +18.08.1917.

Касараба Василь (Kasaraba Wasyl),піхот.ляндштурм, IR.58, Stab Abt., Малі Грибовичі Львів, +04.05.1918.

Кандюк Іван (Kandiuk Iwan), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Волиця Деревлянська Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Катанюк Костянтин (Kataniuk Konstantin), піхот.ляндштурм, Ers.Baon IR.41, Чагор Чернівці Буковина, +14.02.1918.

Катеренчук Василь (Katerenczuk Vasil), LIR.22, K.11, +11.05.1916.

Карличак Іван (Karlyczak Iwan), піхот., IR.80, K.8, Кам’янка Серет Буковина, +23.06.1918.

Карпа Іван (Karpa Iwan), +12.08.1915.

Карпович Олександр (Karpowicz Aleksander), саніт.солдат, IR.95\2, Львів, +16.06.1918.

Кашуба Андрій (Kaszuba Andfiej), капрал, IR.58, Галич Станіслав, +09.09.1918.

Качмар Михайло (Kaczmar Michael), стрілець, Sch.R.19, Кунин Жовква, +22.09.1918.

Квасниця Ілля (Kwasnica Ilia), трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11, Кулівці Заставна Буковина,+27.08.1918.

Керницький Іван (Kiernicki Johann), цив.кучер, Lst.Bez.Kmdo.19 Staffel G.A.2, Підмонастир Бібрка, +15.11.1917.

Кеш Василь (Kiesz Wasyl), піхот., Ldt.IR.19, Батятичі Жовква, +19.07.1918.

Кир’як Юрій (Kiriak Grigori), IR.41\1, +09.04.1916.

Клим Степан (Klym Stefan), IR 80, K.8, +15.12.1914.

Коваль Василь (Koval Wasyl), Mil.Arb.Abt.1\14, +13.12.1915.

Конопка Михайло (Konopka Michael), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Косівка Тернопіль, +16.01.1918.

Кориляк Ігнатій (Korylak Ignatz), S.Baon 235, +19.08.1915.

Корновський Дмитро (Kornowski Demeter), піхот., Ldst R.36, Ers.B.3, Нараїв Бережани, +25.09.1917.

Корсюк Іван (Korsiuk Ivan), рекрут, ляндштурм, Петрилів Тлумач, +20.06.1916.

Косма Юрій (Kosma Georg), піхот., IR.41, Валесака Гурагумора, +24.03.1918.

Коцуля Іван (Kocula Johann), унтероф., IR 30, +03.01.1915.

Книш Матвій (Knysz Matheus).

Кіндрат Йосип (Kindrat Josef), трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11, Любеля Жовква, +09.08.1918.

Кісь Петро (Kis Peter), Ul.Rgt.13, Ers.2, 1891, Тур’я Радехів, +04.04.1915.

Кіраш Пантелеймон (Kirasch Pentelemon), піхот., IR.41, Чумирна Кімполунг Буковина, +11.04.1918.

Кірдей Василь (Kirdei Wasyl), піхот., IR.41, Унтер Віків Радівці Буковина, +01.04.1918.

Кіцюк Іван (Kiciuk Iwan), рекрут, Rekr.San.Stelle Lemberg, Залуччя Коломия, +18.12.1917.

Кіщак Олекса (Kiszczak Olexa), Ldst.Arb.Abt.256\34, +19.03.1916.

Кисилиця Юрій (Kisilitza Georg), IR.41, K.5, +23.02.1916.

Кифорук Микола (Kiforuk Nikolai), піхот., IR.41, Hroznow Снятин, +04.03.1918.

Коваль Павло (Kowal Paul), +03.02.1916.

Коваль Петро (Kowal Peter), драгун, Drag.R.9, Гарбузів Зборів, +02.09.1918.

Ковальський Іван (Kowalski Iwan), цивіл., кучер, Lst.Arb.Abt.12, +15.03.1916.

Кокіт Степан (Kokit Stefan), ландштурм роб.., Lst.Arb.Komp. 37\5, Ясенівці Золочів. +23.11.1917.

Костів Йосип (Kostiw Josef), ерзац резерв., LIR 15, К.2, Тростянець Золочів, +13.03.1917.

Костів Гнат (Kosciow Hnat), IR.77, Попельці Дрогобич, +29.06.1916.

Коссандяк Микола (Kossandiak Nikolaj), K.K.Ul.R.19, Красів Львів, +19.06.1916.

Костраюк Петро (Kostrajuk Peter), рекрут, Rekr…Lemberg, Яворів Сокаль, +04.01.1918.

Костенський Олекса (Koscienski Olexa), трен.солдат, Tr.Baon 11, Гермаківка Борщів, +23.08.1918.

Костюк Дмитро (Kostiuk Metro), Ers.Baon 41, +22.08.1915.

Козак Петро (Kozak Peter), IR 24, +29.08.1915.

Козачук Василь (Kozaczuk Wasyl), улан, Ulan R.13, Банилів Сторожинець Буковина, +16.03.1918.

Козюра Іван (Koziura Johann), IR 95, K.10, +27.02.1916.

Колодинський Яцько (Kolodynski Jacko), піхот., IR.95, Ушня Золочів, +01.07.1918.

Комаринський Мирон (Komarynski Miron), стрілець, Sch.R.19, Михайлівка Підгайці, +25.09.1918.

Кнігницький Гаврило (Knihnicki Hawryl), піхот., IR.58, Res.K.1, Середній Майдан Станіслав, +12.04.1918.

Кметюк Василь (Kmetiuk Wasyl), улан ляндштурм, Ulan R.4, Добротів Надвірна, +17.05.1918.

Кривун Прокіп (Krywun Prokop), тр.солдат, Div.Train…11, Ясень Калуш, +27.12.1917.

Крилюк Гриць (Kryluk Hryc), єфрей., IR.58, Чорні Ослави Надвірна, +06.10.1918.

Кристанович Василь (Krystanowicz Wasyl), рекрут., Rekrut…Station Lemberg, …Заставна Буковина,+21.08.1918.

Кузик Іван (Kusyk Johann), улан, Ulan R.13\6, Золотий Потік Бучач, +04.04.1918.

Кузів Василь (Kuziw Wasyl), піхот., IR 95, K.1, +04.10.1917.

Кузьма Михайло (Kuzma Michael), улан, Ul.Rgt.2, E.2, Львів. +10.10.1917.

Кукурудза Кость (Kukurudza Kosc), трен.солдат, Train Div.11, Побережжя Станіслав, +25.02.1918.

Кулинич Іван (Kulinucz Johann), єфр., Lst.IR.19, Львів, +05.06.1918.

Кульчицький Петро (Kulczycki Peter), Lst.IR.2, Кульчиці Самбір, +26.06.1916.

Кураш Марко (Kurasz Marko), піхот.ляндштурм, IR.77, Суховоля Чесанів, +18.07.1918.

Курацько Андрій (Kuracko Andreas), улан, Ulan R.4, Желдець Жовква, +29.09.1918.

Куреш Ізидор (Kuresz Isidor), піонір, Eisenbahn Komp.16, Лужани Кіцмань Буковина, +22.09.1918.

Куриляк Петро (Kurylak Petro), капр., Kmdo.Fr.Zug 1\4, Росохач Коломия, +01.04.1918.

Курочка Василь (Kureczka Wasyl), цивіл., Германів, 09.07.1915.

Курман Степан (Kurman Stefan), San.K.14, Волохів Надвірна, +25.01.1918.

Кухта Павло (Kuchta Pawel).

Кучак Михайло (Kuczak Michael), піхот., IR.41, Res.Abt., Pojana Mikola Гарагумора, +07.01.1918.

Кучковський Михайло (Kuczkowski Michael), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Чернівці Буковина, +28.01.1918.

Кушень Василь (Kuszen Wasyl),  Arb.Abt.552, +08.02.1916.

Л

Лабусь Йосип (Labus Josef), San.Instr.Abt.14, Маньова Домброва?, +03.07.1916.

Лазарюк Василь (Lazariuk Wasyl), піхот., IR.41, Слобода Рингурська Печеніжин, +27.02.1918.

Лазурко Степан (Lazurka Stefan), піхот., IR.41, M.G.Abt., Граніешті Серет Буковина,+29.03.1917.

Лазурко Андрій (Lazurko Andreas), піхот.ляндштурм, Ldst.Res.Kmdo 19, +13.04.1918.

Лап’як Михайло (Lapiak Michael), інвалід, IR.41, Пужники Бучач, +24.04.1918.

Лесюк Василь (Lesuk Wasil), піхот, Ldst.B.410\2, +27.02.1917.

Лесюк Дмиитро (Lesiuk Demeter), піонір, Telephon.Ers.Baon St.?, Хом’яківка Коломия, +30.09.1918.

Лесько Петро (Lesko Peter), шкіпер ляндштурм, Fliegera… Sta…ff fuer des Ver…, Підтемне Львів, +29.06.1918.

Лещак Іван (Lescak Iwan), Hus.R.10, +14.03.1916.

Липка Ілько (Lipka Ilko), піхот., Lst.Ers.K. 2\1, Куропатники Бережани, +23.02.1918.

Литвин Микола (Litwin Mikola), піхотин., Lst.Ers.Bao.Kmdo Muglitz, Поториця Сокаль, +21.05.1918.

Лис Антон (Lis Anton), стрілець, Sch.R.35, Іванівка Скалат, +10.09.1918.

Лисюк Дмитро (Lysuk Demetryj), Ir 33, K.4, 35 років.

Лисенко Іван (Lisenko Ivan), LIR.22, +17.05.1916.

Ліськевич Андрій (Liskiewicz Andrej), +04.12.1914.

Ліщишин Іван (Liszczyszyn Iwan), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Убині Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Лобачук Микола (Lobaczuk Nikola), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Волиця Деревлянська Кам’янка Стр.,+06.10.1918.

Луць Михайло (Luc Michael).

Луптак Степан (Luptak Stefan), Train.Div.5, +14.01.1916.

Лабач Іван (Labacz Iwan), LIR 36, Чернятів Городенка, +07.02.1917.

Локець Гавришко (Lokiec Hawryszko), IR.41, K.5, +18.02.1916.

Ляцький Іван (Lacki Johann), IR.89, K.4, Грималів Скалат, +23.06.1916.

М

Макар Лев (Makar Leon), Lst.Rekrut, Куровичі Перемишляни, +24.06.1916.

Макар Гринько (Makar Hrynko), рекрут ляндштурм, Rekr.K.St.Lemberg, Острів Кам’янка Струм.,+08.10.1918.

Мандюк Юрій (Mandiuk Georg), піхот., IR.85, M.G.K.2, +22.12.1917.

Матрук Микола (Matruk Nikolaus), Jaeger, FJB 18 Ers.K., Келихів Снятин, +18.11.1917.

Мартин Гринько (Vartyn Hrynko), трен.солдат, Tr.Baon 11, Гаї Львів, +17.06.1918.

Мартиняк Станіслав (Martyniak Stanislaw), RLB.Abt.4, +03.08.1915.

Мартиняк Іван (Martyniak Johann), піхот., IR.55, Борщів Перемишляни,+26.08.1918.

Мартинюк Яків (Martyniuk Jakob), піхот., Lst.Etap.Baon 231\1, Туринка Скалат, +19.05.1917.

Мартинюк Прокіп (Martyniuk Prokop), +20.05.1917.

Мартинесевич Іван (Martinesewicz Iwan), Hus.R.10, +16.03.1916.

Марко Теодор (Marko Teodor), +17.07.1915.

Марків Дмитро (Markiw Dmytro), капр., LIR.35, K.4, Копичинці Тернопіль, +24.07.1917.

Марчук Павло (Marczuk Paul), FHR 3, +07.09.1915.

Маковський Михайло (Makowski Michael), IR 15, K.9, +10.12.1914.

Маковичка Теодор (Makowiczka Theodor), Ldst.IR.6, +19.12.1916.

Максим Симон (Maksym Simon), стрілець ляндштурм, Ldt.Bez.Kan.23, Кулаківці Заліщики,+03.10.1918.

Максимчук Лесь (Maksymczuk Les), IR.41, +04.05.1916.

Максимюк Юрій (Maksymiuk Gregor), піхот. ляндштурм., IR 80, Саджавка Надвірна, +20.03.1917.

Малеч Юрій (Malecz Georg), піонір., 1\4 Pion.Komp., +07.02.1917.

Мартинюк Іван (Martiniuk Iwan).

Марусяк Василь (Marusiak Wasyl), IR.41, Ers.K.1, Ступчатів Печеніжин, +24.12.1917.

Матвійків Степан (Matwikow Stefan), рекрут, Rekr.Kant.St.Lemberg, Годів Золочів,+30.09.1918.

Мацьків Симон (Mackow Simon), цугсфюрер, LIR.34, K.5, Коропуж Рудки, +07.01.1918.

Медвідь Федько (Medwid Fedko), стрілець, Sch.R.19, Будзанів Теребовля,+03.10.1918.

Медвічук Теодор (Medwiczuk Teodor), IR.41\8, +18.07.1917.

Медвічук Теодор (Madwiczuk Theodor), IR.41, K.8, +24.04.1916.

Микитюк Михайло (Mykietiuk Myhailo), LIR 20, K.1, +02.11.1915.

Микулишин Михайло (Mikuliszyn Machael), піхот., IR.103, Яцківці Зборів,+28.09.1918.

Миська Семко (Myska Semko), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Ріпнів Кам’янка Струм., +12.10.1918.

Михалейко Федько (Michalejko Fedko), сапер, Sapp.Komp. 3\24, Вишенька Городок,+29.09.1918.

Мищий Микола (Myszczyj Mikolaj), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Великі Чорнокінці Гусятин, +23.01.1918.

Мойсеюк Михайло (Mojsejuk Michael), піхот., IR.95\3, Верхняківці Борщів, +12.06.1918.

Москалюк Дмитро (Moskaluk Demeter), 07.02.1916.

Москалюк Юрій (Moskaluk Georgi), IR.41\4, +19.03.1916.

Мотковський Микола (Motkowski Mikolaj), цив., Feld…Train.Kmdo 2\3, +27.10.1916.

Мочарат Стах (Moczarat Stach), рекрут., Дмитре Львів, +18.08.1918.

Мельник Лесько (Melnik Lesko), трен.солд., Tr.Div.6 Staff. 106, Боянець Жовква, +16.01.1917.

Мельник Михайло (Melnyk Michael), IR 24, K.6, +11.10.1915.

Мельничук Микола (Melnyczuk Nikola), IR 24, K 2\7, +09.09.1915.

Мерешко Назар (Mereszko Nazar), ляндштурм., Ldst…Sicher.Abt.Lemberg, Ошихліби Кіцмань Буковина, +07.02.1917.

Мецкан Василь (Metzkan Wasyl), піхот., IR.41\1, Селятин Радівці Буковина, +09.07.1918.

Михайлишин Юрій (Michaliszyn Georg), стрілець, Sch R.33, Побук Сколе, +04.06.1918.

Мрикало Петро (Mrykalo Peter), рекрут, +18.04.1916.

Мудрак Петро (Mudrak Peter), санітар, San.Abt.14, Стінка Золочів, +05.04.1917.

Мудрик Євстахій (Mudryk Eustachy), Train.Div.10, Добромиль, +16.09.1917.

Музичин Теодор (Muzyczyn Teodor), артил., Fest.A.R.2, Слобода Рівнянська Калуш, +18.09.1917.

Музика Іван (Muzyka Johan), цив.кучер, Staffel Res.14, Плавниця Велика Бережани, +13.02.1917.

Москва Семен (Moskwa Simon), +03.09.1915.

Москалюк Степан (Moskaluk Stefan), піхотин.ляндштурм, LIR.19, Кам’янки Скалат, +29.08.1917.

Молдован Теодор (Moldovan Teodor), IR 24, K.5, +20.09.1915.

Мотяк Петро (Motiak Peter), 28.01.1915.

Н

Назарків Данило (Nazarkow Daniel), +12.01.1915.

Наконечний Прокіп (Nakoneczny Prokop), рекрут ляндштурм, +24.02.1916.

Наконечний Теодор (Nakoneczny Teodor), стрілець ляндштурм, Ers.Komp.Hilfs…, Липиця Рогатин, +13.09.1918.

Нарадка Демко (Naradka Demko), єгер, FJB.30, Копичинці Гусятин, +14.04.1918.

Небесний Максим (Nebesny Maksym), інвалід, Mil.Inw.Haus, Вулька Бережани, +16.06.1916.

Неделько Максим (Nedelko Maxim), IR.41, K.5, +22.03.1916.

Носаль Іван (Nosal Johann), IR.13, +22.10.1918.

О

Одалюк Іван (Odaliuk Iwan), піхот., IR.24, Лукавець Вижниця Буковина, +22.07.1918.

Огорчак Йосип (Ohorczak Josef), артил., F.K.R.11\6, Сасів Золочів, +08.09.1917.

Олех Іван (Olech Johann), IR 89\12, Липники Мостиська, +16.09.1917.

Олешкевич Михайло (Oleszkiewicz Michael), +02.02.1916.

Опарюк Андрій (Opariuk Andreas), рез.драгун, Drag.Rgt.9, Esk.1, Гатна Сучава Буковина, +25.11.1917.

Опацький Ілько (Opacki Ilko), корпораль, Lw.Ul.R.1, Дубівці Станіслав, +23.06.1916.

Орач Павло (Oracz Paul), стрілець, Sch.R.37, Звенигород Бібрка, +10.08.1918.

Осадчук Пилип (Osadczuk Filip), стрілець, Sch.R.15, Колінки Городенка,+25.09.1918.

П

Павлишин Степан (Pawliczyn Stefan), піхотин., IR.1\5, +12.05.1918.

Павлюк Михайло (Pawluk Michael), ландштурм роб.., Lst.Arb.Komp. 12\20, Вікняни Тлумач, +22.11.1917.

Паньків Федір (Pankiw Fedor), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Тудорів Гусятин, +25.12.1917.

Палига Іван (Paliga Iwan), ландштурм трен.солдат., Tr.Div.11, Перспа Сокаль, +07.06.1917.

Паляниця Василь (Polinyca Wasyl), єгер, FJB.30, K.29, П’ядики Коломия, +08.06.1917.

Панасюк Павло (Panasiuk Pawel), цугфюрер, +03.08.1917.

Партика Матвій (Partyka Matheus), цив.роб., Zigelei Radziechow, Камінь Ніско, +10.11.1917.

Пастер’юк Теодор (Pasteriuk Teodor),  Ldst.IR.22, +20.01.1916.

Паталюх Андрій (Pataluch Andreas), піхотин.ляндштурм, IR.80, Ers.K.4, Воля Велика Чесанів, +25.08.1917.

Петрицький Йосип (Petricki Josef), піхот., IR.41, Ers.Baon, Копичинці Гусятин, +21.01.1918.

Петрів Степан (Petriw Stefan), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Кудирявці Кам’янка Струм.,+11.10.1918.

Петрів Максим (Petriw Maxim), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Кудирявці Кам’янка Струм.,+11.10.1918.

Петрук Іван (Petruk Iwan),  піхот., IR.41, Орелець Снятин, +10.03.1918.

Пелепко Микола (Pelepko Mikolaj), IR.41, Сторожинець Буковина, +01.04.1917.

Пенцак Михайло (Pencak Michael), піхот.ляндштурм., IR.55, Боянець Жовква, +07.07.1917.

Пеняк Василь (Peniak Wasyl), піхотин., IR.17\2, +23.08.1917.

Приймак Теодор (Pryjmak Theodor), улан.ляндштурм, Ul.R.6, Ers, +13.03.1918.

Приймак Федь (Pryjmak Fed), піхот., IR.41, Старуня Богородчани, +22.02.1918.

Пристайко Ілько (Prystajko Ilko), Rekr., IR.30, +22.10.1914.

Пришляк Михайло (Pryszlak Michael), єфрейт., IR 89, K.4 Mg., +05.10.1917.

Процайло Петро (Procajlo Peter), піхот.ляндштурм, IR.58\4, Мокротин Жовква, +13.06.1918.

Прусак Василь (Prusak Wasyl), єгер, FJB.30, Джурків Городенка, +26.05.1918.

Плитка Андрій (Plytka Andreas), Stabsmachtmeister, Ul.R.13, +10.03.1917.

Плотний Нестор (Plotny Nestor), піхот., IR.15, M.G.A., Велика Березовиця Тернопіль, +10.04.1918.

Попик Іван (Popyk Johann), +02.03.1915.

Попович Василь (Popowicz Wasyl), IR.41, Буковина, +11.07.1918.

Плитчук Юрко (Plytczuk Jurko), IR 58, Kriegsinwalides… Lemberg, Ферескуля (Черемошна) Косів, 27.01.1917.

Полатайко Григорій (Polatejko Gregor), цив., Ldw.Bez.Kmdo Stanislau, Станіслав, +28.03.1917.

Полоз Захар (Poloz Zachary), Tr.Div.11, Abt.4, Дубківці, +10.04.1917.

Пилипчук Петро (Pylypczuk Peter), рекрут, +05.03.1916.

Попадюк Василь (Popadiuk Wasyl), Ldst.Wach.Komp.Lemberg II, Раковець Коломия, +05.01.1917.

Попович Гаврило (Popowicz Gawril), IR.41, K.4, +18.04.1916.

Плеян Олександр (Plejan Alexander), піхот., IR.41, Ступка Гурагумора, +25.01.1918.

Пукач Дмитро (Pukacz Demeter), трен.солдат, Train Div.11, Садова Сторожинець Буковина, +06.02.1918.

Пучко Роман (Puczko Roman), E.B.235, +16.07.1915.

Погалик Іван (Pohalik Iwan), піхот., IR.95, Рожанівка Заліщики, +03.09.1918.

Попович Михайло (Popowicz Michael), IR 80, K.3, Текуче Печеніжин, +21.01.1917.

Попко Михайло (Popko Michael), цивільний, +27.02.1916.

Підкова Іван (Podkowa Iwan),піхот.ляндштурм., ІR 41, K.1, Підгайче Галич, +16.09.1917.

Пілюк Іван (Piliuk Iwan), рекрут ляндштурм, Ers.Baon IR.41, Пояна Стампей Буковина, +18.05.1918.

Пісний Луць (Pisny Luc), цив.роб.., Ziv.Arb.Gruppe Osbtl.D.Feher Ochsen Staffel 882, Лопушани Зборів, +25.10.1917.

Пивачук Михайло (Piwaczuk Michailo), IR.41, Зубрець Бучач, +10.04.1917.

Пшеничний Дмитро (Pszenyczny Demeter), стрілець, Sch.R.19, Шишковичі Борщів, +26.09.1918.

П’юрлюк Іван (Piurliuk Johann), FJB.14, +15.08.1915.

Р

Радванський Василь (Radwainski Wasil), IR.32, Березка, +16.07.1916.

Репчук Іван (Repczuk Johann), піхот.ляндштурм., IR 41, K.5, Молодія Чернівці, +15.01.1917.

Речук Михайло (Reczuk Michael), цив.кучер, Клепарів Львів, +22.02.1917.

Рибка Василь (Rybka Wasyl), піхот., IR.27, Шпиколоси Золочів, +26.07.1918.

Рісний Йосип (Risny Josef), IR.55, Розворяни Перемишляни, +14.06.1916.

Робаха Іван (Robacha Johann), роб., FTL.5 Bahn … Sekt.1 Lemberg, Березець Рудки, +14.03.1917.

Розайко Сенько (Rosajko Senko), Arb.Abt.114, +15.12.1915.

Романюк Михайло (Romaniuk Michael), IR 85, +19.07.1915.

Романюк Микола (Romaniuk Mikolaj), IR 24, K.11, +20.09.1915.

Романів Теодор (Romanow Theodor), піхот., Schutz R.35, Травотолоки Зборів, +08.08.1917.

Романів Іван (Romanow Johann), улан, Ulan R.13\1, Ochranow Кам’янка Струм., +15.12.1917.

Романишин Степан (Romanyszyn Stefan), піхот., Ldst.Bez.Kmdo №19 Lemberg, Станимир Перемишляни, +11.02.1917.

Рубуляк Андрій (Rubulak Andrej), IR.41, Ek.8, +24.02.1916.

Руданський Климентій (Rudanski Klemens), вахмістр, Militaer Polizei Lemberg, Ганачів Перемишляни, +03.10.1918.

Рупташ Степан (Ruptasch Stefan), IR 41, K.1, Буда Чернівці, +13.03.1917.

Рутковський Степан (Rutkowski Stefan), кучер, Kriegsbruecken Equip.23, Замулинці Коломия, +06.09.1916.

С

Сава Левко (Sawa Leoczko), піхот.ляндштурм, IR.41, Stabs Abt., Семиківці Станіслав, +26.04.1918.

Саварин Мар’ян (Sawaryn Maryan), цугсфюрер, інвалід, IR.13, K.3, +16.03.1916.

Савицький Теодор (Sawicki Teodor).

Савків Онуфрій (Sawkow Onufry), ляндштурм, Tr.Div.11, Біще Бережани, +14.05.1918.

Савків Іван (Sawkow Iwan), стрілець ляндштурм, Ldt.Bez.Kmdo 19, Конюхи Бережани, +20.08.1918.

Савків Василь (Sawkiw Wasyl), сан.солдат, San.Abt.14, Колоколин Рогатин, +03.01.1918.

Садковий Микола (Sadkowy Nikolaus), IR.89 H.K., Великополе Городок,+04.10.1918.

Саєвич Остап (Sajewycz Ostap), +24.01.1916.

Салига Петро (Salyga Peter), рекрут, ляндштурм, +26.02.1916.

Свистун Петро (Swystun Petro), IR.41, E.K.5, +08.02.1916.

Сендега Михайло (Sendega Michael), улан, Ulan R.7, Полтва Перемишляни,+08.10.1918.

Семенович Федько (Semenowicz Fedko), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Волиця Деревлянська Кам’янка Струм.,+05.10.1918.

Серденько Григорій (Serdenko Grzegorz), піхот.ляндштурм, Ldst.Bez.Komdo 35 Zloczow, Олесько Золочів, +05.03.1917.

Стецюк Адам (Steciuk Adam), Ldst.Ir.22\6, +11.04.1916.

Сенишин Єндзій (Senyszyn Jenzyj), LIR.22, K.8, Поляна Львів, +24.06.1916.

Сеньковський Юліан (Senkowski Julian), стрілець, Sch.R.35, K.6, Богутин Золочів, +20.04.1918.

Сеньчук Михайло (Senczuk Michal), піхот.ляндштурм, IR.15, +16.04.1918.

Семчук Павло (Semczuk Pawel), 33 роки, +03.12.1914.

Семчук Дмитро (Semczuk Dimitro), піхот.., IR 36, zuget.Ldst.Etap Kdo 3\488, Богрівка Богородчани, +14.02.1917.

Семчук Олександр (Semczuk Olexander), єфрейт., IR.41, K.5, +09.02.1916.

Сенів Антон (Seniw Anton), LIR 19, K.4, +17.12.1915.

Серотюк Юліан (Serotiuk Julian), IR 41, K.14, +28.12.1914.

Сидор Олександр (Sidor Alexander), стрілець, Sch.R.19\4, Комарно Рудки, +30.04.1918.

Сидор Андрій (Sydor Andreas), єфрей., Sch R.19, Черемхів Бібрка, +18.01.1918.

Синельник Михайло (Synelnik Michael).

Синчик Андрій (Synczyk Andreas), +31.12.1914.

Сич Василь (Sucz Wasyl), піхот., IR.41, Ская Сучава Буковина, +07.02.1918.

Соболь Луць (Sobol Luc), IR.77, K.16, Вовче Турка, +28.06.1916.

Сорохан Матвій (Sorochan Matej), піхот., IR.41,Брустурів Косів, +13.03.1918.

Солодкий Олекса (Solodki Oleksa), L.B.11, K.12, +16.01.1915.

Сорока Данило (Soroka Daniel), IR.14, +02.01.1916.

Скічук Левко (Skiczuk Leon),піхот.ляндштурм, IR.41, Буковина, +09.04.1918.

Слободян Онуфрій (Slobodzian Onufry), єфрей., Sch.R.18, Wach K.5, +24.03.1918.

Слободян Ілько (Slobozian Ilko), IR 36, Демичі? Снятин, +23.07.1915.

Сможук Василь (Smozuk Vasyl), LIR 24, +28.07.1915.

Смола Яків (Smola Jakob), рекрут, Бенява Підгайці, +25.08.1918.

Смук Юрко (Smuk Jurko), піхот., Schutz R.35, Старі Богородчани, +28.07.1917.

Сойка Теодор (Sojka Teodor), HIR 21, +14.03.1917.

Стадник Степан (Stadnik Stefan), IR.55, Городище Бережани, +03.07.1918.

Стадниченко Петро (Stadniczenko Peter), стрілець, Sch.R.19, Коломия, +21.08.1918.

Стасюк Пилип (Stasiuk Filip), Staffel 1363, Ульвівок Сокаль, +27.09.1918.

Сташко Михайло (Staszko Michael), кучер, Bau R.1\49, Стрілки Бібрка, +17.04.1918.

Стащишин Іван (Staszczyszyn Iwan), LIR 22, +13.07.1915.

Стефанишин Василь (Stefaniszyn Wasyl), рекрут, Rekr.Sammelstelle Stadt Lemberg, Rzemniow? Перемишль,+17.09.1918.

Стефанюк Микола (Steniuk Nikolaus).

Строцюк Павло (Strociuk Pawel), піхот.ляндштурм., IR.89, K.1, Кульматичі Мостиська, +27.03.1917.

Стика Василь (Styka Basilius), піхот., Landesgend.Kdo 5 Tarnopol, Костянтинівка Тернопіль, +28.11.1917.

Стичук Василь (Styczuk Basil), піхот., IR.41, Берегомет Вижниця, +15.02.1918.

Столящук Петро (Stolaszczuk Peter), Lst.IR.22, K.2, +08.03.1916.

Стрільчук Андрон (Strilczuk Andron), піхот., IR.41, K.5, Черепківці Серет Буковина, +22.02.1917.

Стрижик Михайло (Stryzyk Michael), Ldst.Gend.Kdo 5, Abt.31, Хишевичі Рудки, +07.03.1918.

Сухінський Онуфрій (Suchinski Onufry), Baukomp.1\30, +04.05.1916.

Суходольний Петро (Suchodolny Peter), рекрут, San.Pers.Res.Arb.Abt.17, Кутиська Тлумач, +20.07.1916.

Сушко Олександр (Suszko Alexander), IR 85, +21.07.1915.

Т

Тафан Юрій (Tafan Jury), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Русів Снятин, +02.02.1918.

Тащук Петро (Taszczuk Peter), піхот., IR.41, Стрілецький Кут Чернівці, +27.02.1918.

Теблей Олекса (Teblej Olexa), L.E.B.231, +22.07.1915.

Терлецький Андрій (Terlecki Andreas), піхот.ляндштурм, LIR 18, Ers.K.1, Старий Самбір, +08.02.1917.

Терлецький Гриць (Terlecki Hryc), піхот.ляндштурм., Schutz R.36, Борщів Снятин, +06.08.1917.

Тетірка Матвій (Tetierka Matej), Ldst.Arb.Abt. 34\256, +24.02.1916.

Тимчук Ілля (Tymczuk Elias), IR 20, +25.07.1915.

Тисляк Іван (Tyslak Johann), інвалід, капрал, IR.89, Великополе Городок Ягел.,+17.09.1918.

Тишкевич Іван (Tyszkiewicz Johann)

Трач Семко (Trucz Semko), піхот., IR.30, Баймаки Золочів. +22.06.1918.

Тройняк Петро (Trojniak Peter), ерзац резерв., IR 15, K.3, Підгайчики, Теребовля, +22.12.1914.

Трофан Гаврило (Trofan Gawril), IR.41, +21.05.1916.

Тринька Фр.(Trynka Fr.), 22.12.1914.

Тогаренко Яків (Toharenko Jakob), 14.02.1915.

Токар Микола (Tokar Mikola), +09.01.1916.

Том’юк Іван (Tomiuk Johann), FJB.30, M.K.16, +28.04.1916.

Ткачук Дмитро (Tkaczuk Dimitri), Ldst.IR.22, K.11, +20.03.1916.

Трач Яків (Tracz Jakob).

Туркович Антон (Turkowicz Anton), +13.07.1915.

Турчин Петро (Turczyn Petro), Ldst.IR.21, +28.12.1915.

Турчин Микола (Turczyn Mikolaj), IR.30, Дзібулки Жовква, +08.01.1917.

Туєшин Степан (Tujeszyn Stefan), піхот., il.Pol…Abt.Lemberg, K.2, Пнів Надвірна, +13.08.1917.

У

Українець Іван (Ukrainec Johann), піхот.ляндштурм, LIR.22, K.1, Жучка Чернівці Буковина,+20.04.1918.

Утанюк Андрух (Utaniuk Andruch), +03.01.1916.

Ф

Федащук Гриць (Fedaszczuk Hryc), IR.41. K.8, +12.05.1916.

Федина Йосип (Fedyna Josef), кучер єфрейт, Tr.Diw.N 11, Armee Train Feldpost, Підкамінь Броди, 07.02.1917.

Федина Юрій (Fedyna Georg), піхот., IR.30, Любеля Львів, +23.08.1918.

Федонюк Юрій (Fedoniuk Georg), піхот., Ldst.Baon 231\3, Boroutz Заставна Буковина, +11.09.1917.

Федь Андрій (Fed Andreas).

Федька Теодор (Fedka Theodor), IR.5, K.6, Тростянець Бережани, +12.06.1916.

Фельдчишин Матвій (Feldczyszyn Matheus), F.Arr..t.v.2 A.K., Єлиховичі Золочів, +19.06.1916.

Фік Теодор (Fik Theodor), піхот., Ers.Baon IR.41, Ясениця Руська Кам’янка Струм., +29.09.1918.

Франюк Кирило (Franiuk Kirylo), трен.солдат, Ers.Baon…, Підвербці Городенка, +17.08.1918.

Х

Хаас Мар’ян (Haas Maryan), стрілець, Schuetz R.19, Sapp.Abt., Львів, +25.09.1917.

Харендюк Іван (Charendiuk Iwan), сапер, Res.F.A.R.1, Minenwerfen Batt., Мислів Стрий, +24.11.1917.

Харук Степан (Charuk Stefan), Komp.14, +27.10.1918.

Халупа Юрій (Chalupa Grzegorz), LIR.20, K.5, +17.02.1916.

Харко Михайло (Charko Michael), IR.41, K.2, +22.01.1916.

Хацько Іван (Chacko Iwan), IR.41, K.3, Домажир Львів, +22.07.1916.

Химей Юрко (Chimej Jurko), FJB.30, +27.10.1918.

Хомик Іван (Chomyk Johann),артил., Feld.Ers.Bath.der II. Feld.Art.Brig.,Глибочок Збараж, +24.08.1918.

Хміль Іван (Chmiel Iwan), стрілець, Sch.R.19, Утіховичі Перемишляни, +06.10.1918.

Хром’як Корнель (Chromiak Kornel), IR.80, 31 рік, +27.11.1914.

Христинич Ілько (Christynicz Ilko), єфрейтор, Український легіон, Озерна Зборів, +06.08.1917.

Ц

Цебрий Семко (Cebryj Semko), піхот., IR.15, Красне Золочів, +17.09.1918.

Церквеник Н. (Cerkwenik N.), IR 41, K.7,

Цибровський Михайло (Cybrowski Michael), піхот., Schutz R.19, Миколаїв Бібрка, +24.02.1918.

Цюпок Теофіл (Ciupok Teofil), Lst.IR.22, Опрілівці Збараж, +06.07.1916.

Цяпка Андрій (Ciapka Andreas), F.K.R.138\2, Дубровиця Городок Ягел., +23.09.1918.

Ч

Чабан Василь (Czaban Wasyl), стрілець, Sch.R.33, Stab.Abt., Уріж Дрогобич, +22.09.1915.

Чайковський Тома (Czajkowski Thomas), Drag.R.8, Чайковичі Рудки, +27.06.1916.

Чайковський Михайло (Czajkowski Michael), капрал, IR.89, Чайковичі Рудки, +10.08.1918.

Чарнописький Іван (Czarnopyski Johann), піхот.ляндштурм., Ldst.R.43, Чагрів Рогатин, +21.06.1917.

Чемерис Василь (Czemerys Wasyl), піхот., IR.45,Молодятин Печеніжин, +09.09.1918.

Червінський Онуфрій (Czerwinski Onufry), інвал., Geb.Art.R.11, Бірки Львів, +09.10.1918.

Черник Степан (Czernik Stefan), стрілець, Sch.R.19\II, Куликів Жовква,+01.10.1918.

Чоловський Тадей (Czolowski Tadeusz), піхот.ляндштурм, IR.24, II\XXVI\M.K., Львів, +05.02.1918.

Чопко Григорій (Czopko Gregor), LIR.16, Дубаневичі Рудки, +09.07.1916.

Чорний Дмитро (Czornyi Demeter), стрілець, Scutz.Div.54, Ватра Молдавіца Буковина, +16.04.1918.

Чубанович Іван (Czubanowicz Iwan).

Чубка Теодор (Czubka Teodor), стрілець ляндштурм,IR.15, Лука Малі Скалат, +11.09.1918.

Чудяк Никодим (Czudiak Nikodem), стрілець, Sch.R.36, Кожичі Львів, +05.06.1918.

Чупіль Микола (Czupil Nikolaus), артил., Schw.Res.Feld.Art.R.1, Рожубовичі Перемишль,02.03.1917.

Чухрій Микола Василь (Czuchry Nikolaus Wasil), піхот.ляндштурм., Lst.Baon.Kom.22, Репужинці Заставна Буковина, +28.05.1917.

Ш

Шавлюк Антон (Szawluk Anton), улан, Ulan R.13, Станіслав, +15.08.1917.

Шарій Іван (Sharij Iwan), рекрут, Rekr.Kant.St.Lemberg, Волиця Деревлянська Кам’янка Струм., +03.10.1918.

Швагуляк Павло (Szwagulak Paul), LIR.22, +18.04.1916.

Швайка Прокіп (Szwajka Prokop), стрілець, Sch.R 22, Заболотці Броди, +08.05.1918.

Швергуляк Василь (Szwergulak Wasyl), єфрейт., Ers.Komp…Lemberg, Стрептів Кам’янка Струм., +03.09.1918.

Шелюх Григорій (Szeluch Gregor), рекрут, Rekr.K.St.Lemberg, Мервичі Жовква, +06.10.1918.

Шевчик Іван (Szewczyk Johann), IR 90\15, Ожанськ Ярослав, +22.09.1917.

Шевчишин Данило (Szewczyszyn Danilo), рекрут., Rekruten K…, Луб’яна Львів, +17.08.1918.

Шевчук Олександр (Szewczuk Olexander), цив.роб., Bau.Komp. 7\101, Zivil Zug, Дуб”є Броди, +23.09.1917.

Шефевич Василь (Szefewicz Wasyl).

Шинкар’юк Антон (Szinkariuk Anton), піхот.ляндштурм, Sap.Abt.d.Ers.Baon 41, Ганьківці Снятин, +23.06.1917.

Шостак Фелікс (Szostak Felix), піхот.ляндштурм, Ers.Baon IR.55\3, Забойки Тернопіль, +09.03.1918.

Шпак Матвій (Szpak Mathias), Arb.Abt.Lst.Et.B.109, +15.05.1916.

Штурмак Михайло (Szturmak Michael), піхот., IR.84, Церковна Долина, +21.03.1918.

Шуварик Юрко (Szuwaryk Jurko), Korp., +13.11.1915.

Щ

Щиголь Теодор (Szczyhol Theodor), цугсфюрер, IR.95,M.G.Abt., Шидлівці Гусятин, +04.07.1916.

Щирба Олекса (Szczyrba Olexa), піхот., IR.89, Виженка Городенка, +18.09.1918.

Щур Федь (Szczur Fed), трен.солд., Train.Div.11, Staffel 114, Котів Бережани, +18.07.1917.

Щур Яків (Szczur Jakob), трен.солдат, Tr.Div.10, Staff. 386, Віцинь (Смереківка) Золочів, +08.06.1918.

Ю

Юзвин Микита (Juzwin Nikita), трен.солдат, Ers.Tr.Baon 11,Kuchalawa? Зборів, +03.09.1918.

Юраш Михайло (Jurasz Michael), IR 34, +03.09.1915.

Юревич Микола (Jurewicz Nykola), капр., Res.Offz.Schutze Korps II, Залуччя Снятин, +12.09.1918.

Юріюк Василь (Juriuk Wasyl), єфрейт., IR.41, +10.09.1915.

Юркевич Прокіп (Jurkiewicz Prokop).

Юркевич Михайло (Jurkiewicz Michael), артил. ляндштурм, Feld.Art.R.130, Надвірна, +25.09.1918.

Ющишин Микола (Juszczyszyn Nikola), IR.41, K.5, +15.03.1916.

Я

Яворський Андрій (Jaworski Andreas), IR.30, 06.07.1915.

Яворський Василь (Jaworski Basilius), унтероф., IR.24, Кулачківці Коломия, +13.03.1917.

Якимів Іван (Jakemiw Iwan), піхотин.ляндштурм, IR.41, Ers.Komp., Беньківці Рогатин, +23.08.1917.

Янковський Михайло (Jankowski Michael), LIR.19, Кам’янопіль Львів. 24.07.1917.

Ямбора Семен (Jambora Semen), рекрут, Rekr.Sammelstelle Lemberg, Залужжя Коломия, +21.01.1918.

Ярош Микола (Jarosz Nikolaus), IR.41, K.2, Білі Ослави Надвірна, +16.07.1916.

Ярумович Яків (Jarumowicz Jakow), єфрейт., Tr.Baon 11, Staffel 1105, Скнилів Львів, +20.09.1918.

Яструб Ілько (Jastrub Ilko), піхот., IR.95, Arb.K.12\4, Чесники Рогатин, +02.09.1917.

Ящишин Петро (Jaszczyszyn Peter), L.B.K.2 Linz, Конюшки Мостиська, +03.08.1916.

Ящишин Іван (Jaszczyszyn Iwan), піхот.ляндштурм, IR.24, Замарстинів Львів, +31.03.1918.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест