Списки українців-галичан, воїнів австро-угорської армії, загиблих у Першу світову війну і похованих у с. Стороневичі та с. Боратичі Старосамбірського району Львівської області

Травень 7, 2019 dolyalviv НОВИНИ

с. Стороневичі

Піхотний полк № 80

 1. Бак Василь (Bak Basilius), IR 80\II E, 1885, Підкамінь пов.Броди, +28.10.1914.
 2. Барабаш Павло (Barabasz Paul), IR 80\VI f, 1888, Сновичі пов.Золочів, +20.10.1914.
 3. Барабаш Михайло (Barabasz Michael), IR 80\8 f, 1890, Ланерівка пов.Кам’янка, +27.10.1914.
 4. Бартків Григорій (Bartkow Gregor), ), IR 80\II E, 1879, Середпільці пов. Радехів, +29.10.1914.
 5. Бас Семен (Bas Simon), IR 80\II E, 1884, Верхобуж пов.Золочів, +20.10.1914.
 6. Башко Василь (Baszko Basilius), IR 80\4f, 1892, Ферлеївка (Мармузовичі) пов. Золочів, +20.10.1914.
 7. Бурий Петро (Buryj Peter), IR 80\II E, 1881, Сервери (Сировари) пов. Зборів, +21.10.1914.
 8. Березяк Теодор (Bereziak Teodor), IR 80\3 M, 1879, Тур’я пов.Радехів, +21.10.1914.
 9. Білинський Василь (Bilinski Basilius), IR 80\VI f, 1888, Зелехів пов.Кам’янка, +22.10.1914.
 10. Букеда Андрій (Bukieda Andreas), IR 80\III E, 1886, Красне пов.Золочів, +27.10.1914.
 11. Валентинський Петро (Walentynski Peter), IR 80\5 f, 1887, Залісці пов.Зборів, +18.10.1914.
 12. Вижлінський Йосип (Wyzlinski Josef), IR 80\3 M, 1881,Вороняки пов.Золочів, +25.10.1914.
 13. Віндюг Василь (Windiuh Basilius), IR 80\4 f, 1892, Лісок пов.Кам’янка, +27.10.1914.
 14. Вовк Іван (Wowk Johann), IR 80\12 f, 1881, Гукалівці пов.Зборів, +28.10.1914.
 15. Волошин Захарій (Wiliszyn Zacharius), IR 80\II E, 1885, Niurce? пов.Кам’янка, +24.10.1914.
 16. Волосець Василь (Wolosiec Basilius), IR 80\5 f, 1892, Стрептів пов.Кам’янка, +19.10.1914.
 17. Воробець Степан (Worobec Stefan), IR 80\10 f, 1886, Вороняки пов.Золочів, +25.10.1914.
 18. Вороновський Григорій (Woronowski Gregor), IR 80\11 f, 1887, Гумниська пов.Кам’янка, +21.10.1914.
 19. Войлів Марко (Wojlow Marko), IR 80\IV E, 1889, Савелівка пов.Бучач, +21.10.1914.
 20. Войтович Степан (Wojtowicz Stefan), IR 80\1 M, 1880, Холоїв пов.Радехів, +29.10.1914.
 21. Галандюк Михайло (Galandiuk Michael), IR 80\IV f, 1881, Гаї Старобродські пов.Броди, +29.10.1914.
 22. Гайдук Михайло (Hajduk Michael), IR 80\Stab, 1887, Рогатин пов.Броди, +22.10.1914.
 23. Герман Петро (German Peter), IR 80\2 E, 1886, Буськ пов.Кам’янка, +22.10.1914.
 24. Глух Дмитро (Gluch Demeter), IR 80\IV f, 1883, Вовчківці пов.Зборів, +29.10.1914.
 25. Глушко Йосип (Hluszko Josef), IR 80\II E, 1892, Добротвір пов.Кам’янка, +26.10.1914.
 26. Гнатів Василь (Hnatiw Basilius), IR 80\I E, 1879, Чижів пов.Зборів, +26.10.1914.
 27. Грибач-Ковальський Михайло (Grybacz-Kowalski Michael), IR 80\11f, 1889, Городилів пов.Золочів, +20.10.1914.
 28. Гриневич Михайло (Hryniewicz Michael), IR 80\IV E, 1881, Желехів (Великосілки) пов.Кам’янка, +24.10.1914.
 29. Грицай Степан (Hrycaj Stefan), IR 80\IV E, 1883, Золочів, +26.10.1914.
 30. Грицишин Іван (Hrycyszyn Johann), IR 80\4 f, 1890, Заруддя пов.Зборів, +25.10.1914.
 31. Грицина Іван (Hrycyna Johann), IR 80\10 f, 1882, Олесько пов.Золочів, +26.10.1914.
 32. Грушевський Йосип (Gruszewski Josef), IR 80\8 f, 1885, Швайківці пов.Чортків, +25.10.1914.
 33. Гупка Леонтій (Hupka Leonti), IR 80\4 f, 1883, Кучурмаре (Вел.Кучурів) пов.Чернівці, +23.10.1914.
 34. Гловацький Іван (Glowacki Johann), Kapr., IR 80\2 f, 1889, Steremilcze? пов.Броди, +22.10.1914.
 35. Горішний Григорій (Horyszny Gregor), пов.Золочів, +25.10.1914.
 36. Дацишин Степан (Dacyszyn Stefan), IR 80\4f, 1891, Руда пов. Кам’янка, +23.10.1914.
 37. Дацишин Іван (Dacyszyn Johann), IR 80\I M, 1885, Черниця пов.Броди, +27.10.1914.
 38. Дацьків Михайло (Dackow Michael), IR 80\3E, 1886, Побужани пов. Кам’янка, +26.10.1914.
 39. Дзігановський Михайло (Dziganowski Michael), IR 80\3 M, 1880, Сілець пов. Кам’янка, +23.10.1914.
 40. Дзьоба Тимко (Dzioba Tymko), IR 80\I E, 1885, Волохи пов.Броди, +25.10.1914.
 41. Демчук Іван (Demczuk Johann), IR 80\IV f, 1890, Гаї Дітковецькі пов.Броди, +21.10.1914.
 42. Демчук Іполіт (Demczuk Hippolit), IR 80\6 f, 1887, Вітків новий пов.Радехів, +21.10.1914.
 43. Денега Петро (Denega Peter), IR 80\3M, 1879, Станин пов.Радехів, +26.10.1914.
 44. Дідик Теодор (Didyk Teodor), IR 80\2 f, Язлівчик, пов.Броди, +21.10.1914.
 45. Домарецький Андрій (Domarecki Andreas), IR 80\4 M, 1890, Сасів пов.Золочів, +22.10.1914.
 46. Дупелич Михайло (Dupelicz Michael), IR 80\1 E, 1892, Скварява пов.Золочів, +24.10.1914.
 47. Дубива Павло (Dubywa Paul), IR 80\4 M, 1886, Ясенівці пов.Броди, +28.10.1914.
 48. Дяків Іван (Diakow Johann), IR 80\4 M, 1889, Станіславчик пов.Радехів, +25.10.1914.
 49. Жмур Дмитро (Zmur Demeter), IR 80\I E, 1891, Суховоля пов.Броди, +24.10.1914.
 50. Жук Микола (Zuk Nikolaus), IR 80\7 f, 1883, Тустоголови пов.Зборів, +19.10.1914.
 51. Забава Станіслав (Zabawa Stanislaw), IR 80\1 f, 1881, Скварява пов.Золочів,+20.10.1914.
 52. Завалій Василь (Zawaly Basilius), Korp., IR 80\8 f, 1889, Тур’я пов.Кам’янка, +19.10.1914.
 53. Задорожний Михайло (Zadorozny Michael), IR 80\8 f, 1881, Чехи пов.Броди, +27.10.1914.
 54. Заяць Степан (Zajac Stefan), IR 80\7 f, 1883, Павлів пов.Радехів, +28.10.1914.
 55. Звадрич Степан (Zwadrycz Stefan), IR 80\3 M, 1877, Станіславчик пов.Радехів, +20.10.1914.
 56. Зелінський Григорій (Zielinski Gregor), IR 80\IV E, 1886, Ракобовти пов.Кам’янка, +18.10.1914.
 57. Іванець Павло (Iwaniec Paul), IR 80\III E, 1885, Станіславчик пов.Радехів, +25.10.1914.
 58. Ільницький Карл (Ilnicki Karol), IR 80\3 M, 1887, Кам’янка, +19.10.1914.
 59. Йопик Лука (Jopyk Lukas), IR 80\II E, 1889, Миколаїв пов.Радехів, +27.10.1914.
 60. Калин Йосип (Kalin Josef), IR 80\10 f,1892, Єлиховичі пов.Золочів, +26.10.1914.
 61. Карплюк Степан (Karpluk Stefan), IR 80\3 f, 1888, Пиратин пов.Радехів, +30.10.1914.
 62. Квасовський Петро (Kwasowski Peter), IR 80\IV E, 1887, Сновичі пов. Золочів, +20.10.1914.
 63. Квасовський Петро (Kwasowski Peter), IR 80\4 f, 1887, Золочів, +21.10.1914.
 64. Кіпран Іван (Kipran Johann), IR 80\4 f,1891, Кути пов. Золочів, +28.10.1914.
 65. Клак Петро (Klak Peter), IR 80\3 f,1882, Вороняки пов.Золочів, +29.10.1914.
 66. Кловський Іван (Klowska Johann), IR 80\IX f, 1891, Зозулі пов.Золочів, +26.10.1914.
 67. Коваль Ілля (Kowal Elias), IR 80\6 f, 1883, Кам’янка, +19.10.1914.
 68. Коваль Василь (Kowal Basilius), IR 80\6 f, 1892, Банюнин пов. Кам’янка, +27.10.1914.
 69. Козлінський Дмитро (Kozlinski Demeter), IR 80\IV E, 1880, Ясенів пов.Броди, +20.10.1914.
 70. Козла Василь (Kozla Basilius), IR 80\12 f, 1882, Загір”я пов. Зборів, +20.10.1914.
 71. Костюк Теодор (Kostiuk Teodor), IR 80\II M, 1881, Ярославичі пов. Золочів, +20.10.1914.
 72. Корольчук Григорій (Korolczuk Gregor), IR 80\4 f, 1891, Паньківці пов. Броди, +21.10.1914.
 73. Костів Петро (Kosciow Peter), IR 80\2 f, 1883, Плісняни пов. Зборів, +22.10.1914.
 74. Коцур Семен (Kozur Simon), IR 80\I E. 1883,Лопушани пов. Зборів, +20.10.1914.
 75. Коцюруба Микола (Kociuruba Nokolaus), IR 80\13 f,1884, Острівчик Пильний пов. Золочів, +01.11.1914.
 76. Кононович Микола (Kononowicz Nikolaus), Korp, IR 80\15 f, 1884, Дмитрів
 77. Крупницький Яків (Krupnicki Jakob), IR 80\3, M 1889, Рогатищі пов.Зборів,+20.10.1914.
 78. Кржановський Іван (Krzanowski Johann), IR 80\8 f, 1884, Горпин пов.Кам’янка, +20.10.1914.
 79. Кутянський Михайло (Kutianski Michael), IR 80\I E, 1889, Острівчик Пильний пов.Золочів, +27.10.1914.
 80. Кутасинський Микола (Kutasinski Nikolaus), IR 80\Stab, 1881, Піски пов.Броди, +29.10.1914.
 81. Лежанський Йосип (Lezanski Josef), IR 80\3 M, 1883, Озерна пов. Зборів, +26.10.1914.
 82. Ленець Микола (Lenec Nikolaus), IR 80\9 f, 1889, Залісся пов.Золочів, +20.10.1914.
 83. Лещинський Василь (Leszczynski Basilius), IR 80\5 f, 1884, Тадані пов. Кам’янка, +21.10.1914.
 84. Литвин Іван (Litwin Johann), IR 80\9 f, 1890, Лапаївка пов. Кам’янка, +29.10.1914.
 85. Луців Максим (Luciow Maximilian), IR 80\16 f, 1884, Вербляни пов. Кам’янка, +21.10.1914.
 86. Луцик Василь (Lucyk Basilius), IR 80\4 M, 1884, Нетерпинці пов. Зборів, +29.10.1914.
 87. Луцишин Михайло (Lucyszyn Michael), IR 80\12 f, 1890, Холоїв пов. Радехів, +26.10.1914.
 88. Лютий Теодор (Luty Teodorus), IR 80\4 f, 1886, Дідилів пов. Кам’янка, +14.10.1914.
 89. Магеровський Михайло (Magierowski Michael), IR 80\VII f, 1891, Вирів пов.Кам’янка, +21.10.1914.
 90. Мазур Іван (Mazur Johann), IR 80\A D, 1883, Мильне пов.Зборів, +24.10.1914.
 91. Маїк Микола (Maik Nikolaus), IR 80\8 f, 1886, Добротвір пов. Кам’янка, +26.10.1914.
 92. Максимів Степан (Maksymow Stefan), IR 80\II E, 1890, Ракобовти пов. Кам’янка, +22.10.1914.
 93. Мандрига Григор (Mandryga Gregor), IR 80\1f, 1885, Топорів пов. Золочів, +20.10.1914.
 94. Мархоцький Прокіп (Marchocki Prokop), IR 80\4 f, 1889, Плісняни пов. Золочів, +25.10.1914.
 95. Матерацький Семен (Materacki Simon), IR 80\IV E, 1884, Монастирок пов.Радехів, +21.10.1914.
 96. Матрашів Онуфрій (Matraszow Onufry), IR 80\2 M, 1886, Броди, +28.10.1914.
 97. Матурїшин Пилип (Maturjiszyn Filip), IR 80\3 f, 1883, Чехи пов.Броди, +22.10.1914.
 98. Мацишин Андрій (Macyszyn Andreas), IR 80\12 f, 1890, Загір’я пов.Зборів,+20.10.1914.
 99. Мацишин Петро (Macyszyn Peter), IR 80\1 f, 1889, Волошкове пов.Зборів, +02.11.1914.
 100. Мацькевич Олександр (Mackiewicz Oleksander), IR 80\6 f, 1884, Білоголови пов.Зборів, +21.10.1914.
 101. Медвідь Михайло (Medwid Michael), IR 80\1 M, 1887, Вербівчик пов.Броди, +29.10.1914.
 102. Мельник Дмитро (Melnyk Demeter), Kapr., IR 80\8 f, 1882, Кути пов.Золочів, +21.10.1914.
 103. Мельник Іван (Melnyk Johann), IR 80\9 f, 1890, Чаниж пов. Кам’янка, +29.10.1914.
 104. Мельничук Іван (Mielniczuk Johann), IR 80\I l, 1879, Милятин Старий пов.Кам’янка, +21.10.1914.
 105. Мідзяк Йосип (Miedziak Josef), IR 80\2 f, 1892, Опліцько пов.Радехів, +25.10.1914.
 106. Мисак Теодор (Mysak Teodor), IR 80\III E, 1886, Лопушани пов.Зборів, +21.10.1914.
 107. Москалик Теодор (Moskalyk Teodor), IR 80\9 f, 1882, Дітківці пов.Броди, +20.10.1914.
 108. Мимка Микола (Mymka Nikolaus), Kapr., IR 80\4 f, 1889, Лука пов.Золочів, +20.10.1914.
 109. Мурин Ілля (Muryn Elias), IR 80\4 M, 1886, Ясенівці пов.Золочів, +25.10.1914.
 110. Морда Іван (Morda Johann), IR 80\2 M, 1881, Утішків пов.Золочів, +25.10.1914.
 111. Мокрий Семен (Mokry Simeon), IR 80\6 f, 1883, пов.Зборів, +27.10.1914.
 112. Мучій Степан (Muczij Stefan), Kapr., IR 80\3 M, 1884, Куткір пов.Золочів, +22.10.1914.
 113. Нестор Роман (Nestor Roman), IR 80\1 M, 1884, Закомар’я пов. Золочів, +29.10.1914.
 114. Несторовський Станіслав (Nestorowski Stanislaw), IR 80\2 f, 1884, Гутище пов.Золочів, +25.10.1914.
 115. Никитишин Іван (Nykityszyn Johann), IR 80\2 f, 1890, Богутин пов.Зборів, +27.10.1914.
 116. Огорчак Йосип (Ogorczak Josef), IR 80\8f, 1879, Старі Броди пов.Броди, +20.10.1914.
 117. Осійчук Григорій (Osiejczuk Gregor), IR 80\1 f, 1886, Грицеволя пов.Радехів, +24.10.1914.
 118. Остапчук Іван (Ostapczuk Johann), IR 80\1 f, 1887, Голосковичі пов.Броди, +24.10.1914.
 119. Павлик Степан (Pawlik Stefan), Korp., IR 80\11 f, 1885, Купче пов.Кам”янка, +25.10.1914.
 120. Павлина Олекса (Pawlyna Oleksa), IR 80\9 f, 1888, Нестаничі пов. Радехів, +28.10.1914.
 121. Паламар Іван (Palamar Johann), IR 80\4 M, 1879, Пониковиця пов.Броди, +28.10.1914.
 122. Паламарчук Йосип (Palamarczuk Josef), IR 80\5 f, 1888, Дуб’є пов.Броди, +18.10.1914.
 123. Парийчук Михайло (Paryjczuk Michael), IR 80\2 M, 1880, Лопатин пов.Радехів, +28.10.1914.
 124. Пасинок Іван (Pasynok Johann), IR 80\III E, 1891, Радехів, +26.10.1914.
 125. Пашковський Йосип (Paszkowski Josef), IR 80\III E, 1880, Волохи пов.Броди, +28.10.1914.
 126. Пацан Степан (Pazan Stefan), IR 80\III E, 1880, Батьків пов.Золочів, +26.10.1914.
 127. Петрик Василь (Petryk Basilius), IR 80\1 f, 1890, Мильне пов.Зборів, +24.10.1914.
 128. Петришин Хома (Petryszyn Tomas), IR 80\9 f, 1891, Журатин пов.Кам’янка, +28.10.1914.
 129. Повозник Павло (Powoznik Paul), IR 80\7 f, 1891, Ясенівці пов.Броди, +22.10.1914.
 130. Поліщук Антон (Poleszczuk Anton), IR 80\7 f, 1891, Нестерівці пов.Зборів, +22.10.1914.
 131. Полюга Яким (Poluha Jakim), IR 80\IVE, 1881, Пеняки пов.Броди, +20.10.1914.
 132. Плотиця Микола (Plotycia Nikolaus), IR 80\8 f, 1893, Скварява пов.Золочів, +01.11.1914.
 133. Плошай Петро (Ploszaj Peter), IR 80\10 f, 1885, Тростянець пов.Зборів, +21.10.1914.
 134. Процик Василь (Procyk Basilius), IR 80\1 f, 1889, Оліїв пов.Зборів, +01.11.1914.
 135. Присічний Михайло (Przysiczny Michael), IR 80\8 f, 1884, Ясенівці пов.Золочів, +26.10.1914.
 136. Почапський Іван (Poczapski Johann), IR 80\IV E, 1891, Соколівка пов. Золочів, +23.10.1914.
 137. Пошва Іван (Poszwa Johann), IR 80\2 M, 1886, Мильне пов.Зборів, +31.10.1914.
 138. Рогальський Іван (Rogalski Johann), IR 80\1 M, 1880, Беремівці пов. Зборів, +20.10.1914.
 139. Романів Микола (Romanow Nikolaus), IR 80\1 M, 1881, Журатин пов.Кам’янка, +21.10.1914.
 140. Романишин Петро (Romaniszyn Peter), IR 80\3 f, 1892, Заболотці пов.Броди, +23.10.1914.
 141. Романишин Антон (Romaniszyn Anton), IR 80\2 M, 1886, Ожидів пов.Золочів, +26.10.1914.
 142. Савич Петро (Sawicz Peter), IR 80\II E, 1886, Руди Брідські пов.Броди, 01.11.1914.
 143. Саврас Ілля (Sawras Elias), IR 80\2 f, 1890, Залужжя пов.Золочів, +23.10.1914.
 144. Саврас Микола (Sauras Nikolaus), IR 80\4 f, 1885, Залужжя пов.Золочів, +25.10.1914.
 145. Садовий Іван (Sadowy Johann), IR 80\12 f, 1890, Станіславчик пов.Радехів, +21.10.1914.
 146. Салюк Павло (Saluk Pawel), IR 80\ II E, 1887, Чехи пов.Броди, +18.10.1914.
 147. Сай Семен (Saj Simon), IR 80\7 f, 1891, Тур”я пов.Радехів, +18.10.1914.
 148. Сверида Юрко (Sweryda Jurko), IR 80\IV E, 1887, Закомар’я пов.Золочів, +28.10.1914.
 149. Свирид Петро (Swyryd Peter), IR 80\ 6 f, 1883, Броди, +19.10.1914.
 150. Свистун Іван (Swistun Johann), IR 80\IV E, 1890, Сушно пов. Радехів, +27.10.1914.
 151. Сікорський Антон (Sikorski Anton), IR 80\11 f, 1884, Олесько пов.Золочів, 01.11.1914.
 152. Сосновський Михайло (Sosnowski Michael), IR 80\4 f, 1890, Чаниж пов. Кам’янка, +23.10.1914.
 153. Старосільський Петро (Starosielski Peter), IR 80\3 f, 1890, Бортків пов.Золочів, +02.10.1914.
 154. Стецюк Ілля (Steciuk Elias), IR 80\9f, 1891, Гаї Дітковецькі пов.Броди, +20.10.1914.
 155. Скляновський Ілля (Sklanowski Elias), IR 80\3 f, 1892, Підлипці пов.Золочів, +18.10.1914.
 156. Смаль Сава (Smal Sawa), IR 80\2 M, 1887, Оглядів пов.Радехів, +26.10.1914.
 157. Стахів Андрій (Stachow Andreas), IR 80\7 f, 1891, Бзовиця пов.Зборів, +27.10.1914.
 158. Стирень Андрій (Styren Andreas), IR 80\3 f, 1884, Юськівці пов.Золочів, +27.10.1914.
 159. Стоцький Йосип (Stocki Josef), IR 80\4 M, 1884, Опаки пов.Золочів, +28.10.1914.
 160. Сукмановський Петро (Sukmanowski Peter), IR 80\ IV E, 1891, Чижів пов.Золочів, +19.10.1914.
 161. Ситник Максим (Sytnik Maksymilian), IR 80\ 5 f, 1892, Хватів пов.Золочів,+21.10.1914.
 162. Табака Микола (Tabaka Nikolaus), IR 80\II E, 1890, Нестаничі пов.Радехів, +21.10.1914.
 163. Тимчук Іван (Tymczuk Johann), IR 80\7 f, 1882, Шнирів пов.Броди, +21.10.1914.
 164. Тиховський Іван (Tychowski Johann), IR 80\3 f, 1880, Розділовичі (Роздільне) пов. Рудки, +20.10.1914.
 165. Тиховецький Петро (Tychowecki Peter), IR 80\4 f, 1892, Соколівка пов.Золочів, +27.10.1914.
 166. Топоровський Іван (Toporowski Johann), IR 80\4 M, 1882, Єлиховичі пов.Золочів, +28.10.1914.
 167. Ткачишин Андрій (Tkaczyszyn Andreas), IR 80\4 f, 1882, Стінки пов.Золочів, +28.10.1914.
 168. Траян Юліан (Trajan Julian), IR 80\IV E, 1890, Адами (Заводське) пов.Кам’янка, +27.11.1914.
 169. Федунь Михайло (Fedun Michael), IR 80\IV E, 1880, Підкамінь пов.Броди, +29.10.1914.
 170. Федунчик Теодор (Fedunczyk Teodor), IR 80\3 f, 1890, Золочів, +22.10.1914.
 171. Фургала Павло (Furgala Paul), ), IR 80\9 f, 1889, Русилів пов. Кам’янка, +25.10.1914.
 172. Харчун Мирон (Charczun Miron), IR 80\10f, Неслухів пов. Радехів, +26.10.1914.
 173. Хамула Іван (Chamula Johann), IR 80\10 f, 1883, Бортків пов.Золочів, +20.10.1914.
 174. Хома Григорій (Choma Gregor), IR 80\11f, 1891, Тадані пов. Кам»янка, +25.10.1914.
 175. Цвенцишин Яцько (Cwencyszyn Jacko), IR 80\3 M, 1888, Метенів пов.Зборів, +22.10.1914.
 176. Цюпа Йосип (Ciupa Josef), IR 80\2 M, Красносільці пов.Золочів, +21.10.1914.
 177. Чайковський Григорій (Czajkowski Gregor), IR 80\4 f, 1891, Острівчик пов.Золочів, +23.10.1914.
 178. Чайковський Михайло (Czajkowski Michael), IR 80\3 f, 1889, Нетерпинці пов.Зборів, +23.10.1914.
 179. Чиж Андрій (Czyz Andreas), IR 80\4 f, 1892, Перепельники пов. Зборів, +23.10.1914.
 180. Чижевський Іван (Czyzewski Johann), IR 80\III E, 1886, Гута Пеняцька пов.Броди, +21.10.1914.
 181. Черкас Андрій (Czerkas Andreas), IR 80\2 M, 1882, Кути пов.Золочів, +28.10.1914.
 182. Чучман Степан Йосип (Czuczman Stefan Josef), IR 80\3 M, 1890, Буськ пов.Кам’янка, +28.10.1914.
 183. Чучман Михайло (Czuczman Michael), IR 80\8 f, 1889, Вербляни пов.Кам’янка, +22.10.1914.
 184. Шептицький Петро (Szeptycki Peter), IR 80\11 f, 1892, Сновичі пов.Золочів,+28.10.1914.
 185. Шинець Йосип (Szyniec Josef), IR 80\2 f, 1886, Милятин новий пов.Кам’янка, +28.10.1914.
 186. Шпирка Петро (Szpyrka Peter), IR 80\6 f, 1891, Стрептів пов. Кам’янка, +02.10.1914.
 187. Шпирко Олекса (Szpyrko Aleksa), IR 80\ 6 f, 1892, Стрептів пов.Кам’янка, +21.10.1914.
 188. Якимів Василь (Jakimow Basilius), IR 80\4 f, 1884, Соколівка пов.Кам’янка, +25.10.1914.
 189. Якимів Іван (Jakimow Johann), IR 80\II E, 1881, Соколів пов.Кам’янка, +20.10.1914.
 190. Яремчук Петро (Jaremczuk Peter), IR 80\8 f, 1892, Стиборівка пов.Броди, +22.10.1914.
 191. Яремчук Йосип (Jaremczuk Josef), IR 80\8 f, 1890, Стиборівка пов.Броди, +27.10.1914.
 192. Янісевич Іван (Janisiewicz Johann), IR 80\1 f, 1890, Куликів пов.Радехів, +29.10.1914.
 193. Юник Михайло (Junik Michael), IR 80\3 f, 1890, Лапаївка пов.Кам’янка, +28.10.1914.
 194. Юрійчук Лонгин (Jurijczuk Longen), IR 80\3 f, 1885, Малий Ключів пов. Печеніжин, +20.10.1914.
 195. Юркевич Василь (Jurkiewicz Basilius), IR 80\IVE, 1888, Золочів, +20.10.1914.

с. Стороневичі

Фельдєгерський батальйон № 30

 1. Бойчук Василь (Bojczuk Basil), FJB. Nr. 30\1, 1887, Попельники пов.Снятин, +18.10. – 04.11.1914.
 2. Борецький Михайло (Borecki Michael), FJB. Nr. 30\1 M, 1889, Островчик пов.Теребовля, +18.10. – 04.11.1914.
 3. Борис Йосип (Borys Josef), FJB. Nr. 30\1 M, 1890, Підпечери пов.Тлумач,+18.10. – 04.11.1914.
 4. Височинський Григорій (Wysoczynski Gregor), FJB. Nr. 30\4, 1887, Прибилів пов.Тлумач, +18.10. – 04.11.1914.
 5. Грегорів Микола (Hrehorow Nikolaus), FJB. Nr. 30\4, 1887, Виноград пов.Тлумач, +18.10. – 04.11.1914.
 6. Гуцуляк Іван (Huculak Iwan), ResJäg., FJB. Nr. 30\3, 1887, Жадова пов. Сторожинець, +18.10. – 04.11.1914.
 7. Греблюк Онуфрій (Grebluk Onufry), FJB. Nr. 30\1, 1883, Печеніжин,+18.10. – 04.11.1914.
 8. Гудима Михайло (Hudyma Michael), FJB. Nr. 30\1, 1884, Підбережжя пов.Станіслав, +18.10. – 04.11.1914.
 9. Голіней Дмитро (Holinej Mitro), FJB. Nr. 30\1, 1884, Ланчин пов.Надвірна, +18.10. – 04.11.1914.
 10. Драганюк Михайло (Draganiun Michael), FJB. Nr. 30\4, 1889, Броди пов. Богородчани, +18.10. – 04.11.1914.
 11. Дорошенко Микола (Doroszenko Nikolaus), FJB 30\2, 1887, Росохач пов.Коломия, +18.10. – 04.11.1914.
 12. Домитрак Антон (Domitrak Anton), FJB 30, 1888, Пилипче пов.Борщів, +18.10. – 04.11.1914.
 13. Дущук Микола (Duszczuk Nikolaus), FJB. Nr. 30\1, 1889, Старі Кути пов.Косів, +18.10. – 04.11.1914.
 14. Здерка Василь (Zderka Basilius), FJB. Nr. 30\1, 1886, Старі Богородчани, +18.10. – 04.11.1914.
 15. Зданович Михайло (Zdanowicz Michael), FJB. Nr. 30\1, 1882, Озеряни пов.Тлумач, +18.10. – 04.11.1914.
 16. Іллюк Дмитро (Illuk Demeter), FJB. Nr. 30\4, 1892, Семаківці пов.Коломия,+18.10. – 04.11.1914.
 17. Капустяк Степан (Kapusciak Stefan), ResJäg., FJB. Nr. 30\3, 1891, Бояничі пов.Сокаль, +18.10. – 04.11.1914.
 18. Лукач Дмитро (Lukacz Demeter), FJB 30\3, 1886, Рунгури пов.Печеніжин, +18.10. – 04.11.1914.
 19. Маслак Ігнатій (Maslak Ignatz), FJB. Nr. 30\1, 1885, Семиківці пов.Станіслав, +18.10. – 04.11.1914.
 20. Михальчан Григорій (Michalczan Georg), ResJäg., F JB. Nr. 30\3, 1884, Боян пов.Чернівці, +18.10. – 04.11.1914.
 21. Михалишин Петро (Mychaliszyn Peter), FJB. Nr. 30\1, 1882, Старі Кривотули пов.Тлумач, +18.10. – 04.11.1914.
 22. Мізга Михайло (Mizga Michael), FJB 30, 1883, Боянець пов.Жовква, +18.10. – 04.11.1914.
 23. Мостовчук Іван (Mostowczuk Johann), FJB 30, 1883, Ochlinestie пов.Кіцмань, +18.10. – 04.11.1914.
 24. Рубаний Петро (Rubany Peter), FJB. Nr. 30\4, 1882, Плоска пов.Вижниця, +18.10. – 04.11.1914.
 25. Соботяк Микола (Sobotiak Nikolaus), FJB. Nr. 30\1, 1886, Велика Кам’янка пов.Коломия, +18.10. – 04.11.1914.
 26. Солонийчук Данило (Solonyjczuk Daniel), FJB. Nr. 30\1, 1883, Ростоки пов.Вижниця, +18.10. – 04.11.1914.
 27. Стрільчук Василь (StriIczuk Wasil), ResJäg., F JB. Nr. 30\3, Майдан сер. пов. Надвірна, +18.10. – 04.11.1914.
 28. Сметана Петро (Smetana Peter), FJB. Nr. 30\3, 1890, Жужіль пов. Сокаль,+18.10. – 04.11.1914.
 29. 29.Хруник Федір (Chrunyk Fedor), FJB. Nr. 30\1, 1881, Олієво-Королівка пов.Городенка,+18.10. – 04.11.1914.
 30. Худяк Онуфрій (Chudiak Onufry), FJB. Nr. 30\3, 1884, Узин пов.Станіслав,+18.10. – 04.11.1914.
 31. Фрондзей Михайло (Frondzej Michael), Gendarm, Lst.Kmd.N 5, +18.10. – 04.11.1914.
 32. Фучко Микола (Fuczko Nikolaus), FJB 30, 1883, Чукалівка пов.Станіслав, +18.10. – 04.11.1914.
 33. Цінцяк Андрій (Cinciak Andreas), FJB. Nr. 30\1, 1884, Залуква пов.Станіслав,+18.10. – 04.11.1914.
 34. Шлемко Іван (Szlemko Johann), FJB 30\1, 1884, Белелуя пов.Снятин, +18.10. – 04.11.1914.

с. Боратичі

 1. Агрес Данило (Agres Daniel), IR 15\8, 1890, Глибочок Малий пов.Збараж, +21.10.1914.
 2. Воловинюк Василь (Wolowyniuk Basil), Korp, IR 15, 1886, Sorozko пов.Збараж, +21-22.10.1914.
 3. Галапуп Григорій (Halapup Gregor), IR 15\2, 1881, Ступки пов.Тернопіль, +21.10.1914.
 4. Гузар Іван (Huzar Johann), Korp, IR 15\7, 1888, Новики пов.Збараж, +22.10.1914.
 5. Гуменюк Степан (Humeniuk Stefan), IR\8, 1892, Кошлаки пов.Збараж, +21.10.1914.
 6. Гуменюк Іван (Humeniuk Jan), Korp, IR 15\5, 1892, Заднишівка пов.Скалат, +21.10.1914.
 7. Джула Михайло (Dzula Michael), Zgsf, IR 15\7, 1887, Оріховець пов.Скалат, +22.10.1914.
 8. Дзілай Онуфрій (Dzilaj Onufry), IR 15, 1881, Хмелівка пов.Теребовля, +21.10.1914.
 9. Коляса Іван (Kolasa Johann), IR 15\8, 1879, Довжанка пов.Тернопіль, +21.10.1914.
 10. Куропатницький Йосип (Kuropatnicki Josef), Korp, IR 15, 1887, Zagrobola, пов.Тернопіль, +21-22.10.1914.
 11. Кустра Микола (Kustra Nikolaus), Gfr, 15\7, 1890, Велика Березовиця пов.Тернопіль, +22.10.1914.
 12. Лісовський Михайло (Lisowski Michael), IR 15, 1891, Баворів пов.Тернопіль, +21-22.10.1914.
 13. Музика (Muzyka), IR 15\7, +22.10.1914.
 14. Муричка Федько (Muryczka Fedko), IR 15\7, 1883, Сорока пов.Скалат, +22.10.1914.
 15. Міхаліч Юда (Michalicz Juda), IR 15\8, 1883, Петриків пов.Тернопіль, +21.10.1914.
 16. Петришин Іван (Petryszyn Johann), IR 15\14, 1892, Качанівка пов.Скалат, +20.10.1914.
 17. Підвальний Сильвестр (Podwalny Sylwester), IR 15\5, 1885, Голоски пов.Збараж, +21-22.10.1914.
 18. Романюк (Romaniuk), IR 15\7, Korp., +22.10.1914.
 19. Серпович Ілля (Sierpowicz Elias), IR 15\14, +20.10.1914.
 20. Снічек Антон (Sniczek Anton), IR 15\8, 1907, Wackowa пов.Теребовля, +21.10.1914.
 21. Слобода (Sloboda), Zgsf, IR 15\7, 1890, Козова пов.Бережани, +21.10.1914.
 22. Солодкий Петро (Solodki Peter), Gfr, IR 15, +21-22.10.1914.
 23. Турман Микола (Turmann Mikolaj), IR 15\8, 1879, Людвіківка пов.Тернопіль, +21.10.1914.
 24. Шпиця Максим (Szpycia Maksimilian), IR 15\7, 1889, Збараж, +22.10.1914.
 25. Юрашко Олександр (Juraszko Aleksander), Zgsf, IR 15, +21-22.10.1914.

За архівними матеріалами підготував Остап Козак


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест