Списки українців-галичан, воїнів австро-угорської армії, загиблих у Першу світову війну і похованих у с. Міженець та с. Дроздовичі Старосамбірського району Львівської області

Травень 3, 2019 dolyalviv НОВИНИСтатті

с. Міженець

1. Антонів Михайло (Antoniw Michael), IR 80\7f, нар.1890 р., Ратищі пов. Броди, +20.10.1914.
2. Антонюк Іван (Antoniuk Johann), IR 80\7f, нар.1892 р., Сілець Беньків пов.Кам’янка, +27.10.1914.
3. Безпалко Бартоломій (Bezpalko Bartolomiej), IR 80\III E, нар.1887 р., Бзовиця пов. Зборів, +26.10.1914.
4. Бойчук Василь (Bojczuk Basyl), FJB 30\1, нар.1887 р., Попельники пов. Снятин, +18.10.-04.11.1914.
5. Борис Йосип (Borys Josef), FJB 30, нар.1890 р., Підпечери пов.Тлумач, +18.10.- 04.11.1914.
6. Борсукевич Василь (Borsukiewicz Basyli), IR 80\3 M, нар.1880 р., Золочів, +06.01.1915.
7. Бродей Михайло (Borodej Michael), LIR 35, +1914 на парафіяльному цвинтарі.
8. Булишин Теодор (Bulyszyn Teodor), IR 80\III E, нар.1889 р., Годів пов. Зборів, +26.10.1914.
9. Бурак Михайло (Burak Michael), IR 30.
10. Василів Микола (Wasylow Nikolaus), IR 80\7f, нар.1890 р., Нестерівці пов.Зборів, +11.1914.
11. Видра Яків (Wydra Jakob), IR 80\6E, нар.1881 р., Щуровичі пов.Радехів, +11.1914.
12. Височинський Григорій (Wysоczynski Gregor), FJB 30\4, нар.1887 р., Прибилів, пов.Тлумач, +18.10.-04.11.1914.
13. Воробець Конрад (Worobec Konrad), IR 80\6E, нар.1879 р., Тур’я пов.Радехів, +11.1914.
14. Гай Теодор (Gaj Teodor), IR 30.
15. Гербут Микола (Herbut Nikolaus), FJB 30\3, нар.1882 р. Пороги пов.Богородчани, +18.10.1914.
16. Голмей Дмитро (Holmej Dymeter), FJB 30, нар.1884 р., Ланчин пов.Надвірна, +18.10.-04.11.1914.
17. Греблюк Онуфрій (Hrebluk Onufry), FJB 30, нар.1883 р., Печеніжин, +18.10.-04.11.1914.
18. Гмуляк Іван (Hmulak Iwan), FJB 30\3, нар.1887 р., Жадова пов.Сторожинець, +18.10.1914.
19. Грегорів Микола (Hrehorow Nikolaus), FJB 30\4, нар.1887 р., Виноград, пов.Тлумач, +18.10.-04.11.1914.
20. Грибач Михайло (Grybacz Michael), IR 80.
21. Гриневич Василь (Grynewicz Wasyl), IR 30.
22. Гудима Михайло (Hudyma Michael), FJB 30, нар.1884 р., Побережжя пов.Станіслав, +18.10.-04.11.1914.
23. Гушевський Іван (Guszewski Johann), IR 30.
24. Дащак Степан (Daszczak Stefan), капрал, IR 80.
25. Дідик Теодор (Didyk Teodor), IR 80.
26. Домитрак Степан (Domitrak Stefan), FJB 30\2, 1888, Пилипче пов.Борщів, +18.10.- 04.11.1914.
27. Дорошенко Мартин (Doroszenko Martin), FJB 30\2, 1887, Росохач пов.Коломия, +18.10.-04.11.1914.
28. Драганюк Михайло (Draganiuk Michal), FJB 30\4, нар.1889 р., Броди пов.Богородчани, +18.10.-04.11.1914.
29. Дущук Микола (Duszczuk Nikolaus), FJB 30, нар.1889 р., Кути старі пов. Косів, +18.10.- 04.11.1914.
30. Душа Йосип (Dusza Josef), IR 30.
31. Заробняк Григорій (Zarobniak Gregory), IR 30.
32. Зданович Михайло (Zdanowicz Michal), FJB 30\1, нар.1882 р., Озеряни пов.Тлумач, +18.10.-04.11.1914.
33. Здерка Василь (Zderka Wasyl), FJB 30\1, нар.1886 р., Богородчани старі, +18.10.-04.11.1914.
34. Іванів Пилип (Iwaniow Filip), FJB 30\1, 1887 Чукалівка пов.Станіслав, +18.10.-04.11.1914.
35. Ілюк Дмитро (Iluk Demeter), FJB 30\4, нар.1892 р., Семаківці пов.Коломия, +18.10.-04.11.1914.
36. Капустись Іван (Kapustys Johann), IR 30.
37. Капусцяк Степан (Kapusciak Stefan), FJB 30\3, нар.1891 р., Бояничі пов.Сокаль,+18.10.1914.
38. Карабін Василь (Karabin Basyli), IR 80\7f, нар.1886 р., Рогатин пов.Зборів, +27.10.1914.
39. Караскевич Михайло (Karaskiewicz Michael), IR 80\IV E, нар.1880 р., Соколя пов.Кам’янка, +29.10.1914.
40. Клюшовський Йосип (Kluszowski Josef), IR 30.
41. Ковалишин Григорій (Kowalyszyn Gregor), IR 30.
42. Курилас Андрій (Kurylas Andreas), IR 30.
43. Литвин Іван (Litwin Iwan), IR 80.
44. Лукач Дмитро (Lukacz Demeter), FJB 30\3, нар.1886 р. Рунгури пов.Печеніжин, +18.10.-04.11.1914.
45. Мадзика Іван (Madzyka Johann), IR 80.
46. Мадурович фон Ріттер Адам (Madurowicz von Ritter Adam), фенріх, LIR 19, +10.1914 на парафіяльному цвинтарі.
47. Малиновський Семен (Malinowski Simon), IR 80.
48. Мандзика Гринько (Mandzyka Hrynko), IR 80.
49. Масляк Ігнатій (Maslak Ignac), FJB 30, нар.1885 р., Семиківці пов.Станіслав, +18.10.1914.
50. Мізга Михайло (MizgaMichael), FJB 30\2, нар.1883 р. Боянець пов.Жовква, +18.10.1914.
51. Мокрий Михайло (Mokry Michael), IR 30.
52. Мостовчук Іван (Mostowczuk Johann), FJB 30\2, нар.1883 р. Ochliwestre… пов.Кіцмань, +18.10.1914.
53. Михайлишин Петро (Michaliszyn Peter), FJB 30\1, нар.1882 р., Старі Кривотули пов.Тлумач, +18.10.-04.11.1914.
54. Музика Василь (Muzyka Wasyl), IR 30.
55. Пущин Антон (Puszczyn Anton), IR 80, похований в лісі графа Любомирського.
56. Пущин Павло (Puszczyn Paul), IR 80, Тернопіль.
57. Риниловський Матвій (Rynylowski Andreas), IR 30.
58. Рубаний Петро (Rubany Peter), FJB 30\4, нар.1882 р., Плоска пов.Вижниця, +18.10.-04.11.1914.
59. Салюк Ігнатій (Saluk Ignatz), IR 80\9f, нар.1890 р., Чехи пов.Броди, +26.10.1914.
60. Сисак Іван (Sysak Johann), IR 80\1M, нар.1885 р., Монилівка пов.Зборів, +11.1914.
61. Соботяк Микола (Sobotiak Nikolaus), FJB 30\1, нар.1886 р., Велика Кам’янка пов. Коломия, +18.10.-04.11.1914.
62. Солінський Станіслав (Solinski Stanislaw), FJB 30\2, нар.1882 р. Трійця пов.Снятин, +18.10.- 04.11.1914.
63. Солонийчук Данило (Solonyjczuk Daniel), FJB 30\1, нар.1883 р., Розтоки пов.Вижниця, +18.10.-04.11.1914.
64. Сметана Петро (Smetana Peter), капрал, FJB 30\3, нар.1890 р., Жужіль пов.Сокаль, +18.10.-04.11.1914.
65. Стецюк (Steciuk), IR 30.
66. Стрільчук Василь (Strilczuk Wasyl), FJB 30\3, нар.1887 р., Майдан середній пов.Надвірна, +18.10.1914.
67. Теленко Петро (Telenko Peter), IR 30.
68. Туркало Григорій (Turkalo Georg), IR 80\5f, нар.1883 р., Закомар’я пов.Золочів, +11.1914.
69. Харкевич Григорій (Charkiewicz Gregor), IR 80\II E, нар.1882 р., Вітків старий пов.Радехів, +27.10.1914.
70. Хащевський Григорій (Chaszczewski Gregor), FJB 30\3, нар.1892 р. Турка пов.Коломия, +18.10.-04.11.1914.
71. Хома Теодор (Choma Teodor).
72. Хналяк Онуфрій (Chnalak Onufry), капрал, FJB 30\3, нар.1884 р., Узин пов.Станіслав, +18.10.-04.11.1914.
73. Хруник Федір (Chrunyk Fedor), FJB 30, нар.1881 р., Олієво-Королівка пов. Городенка, +18.10.1914.
74. Фрондзей Михайло (Frondzej Michal), FJB 30\1, +18.10.- 04.11.1914.
75. Фучко Микола (Fuczko Nikolaus), FJB 30\2, нар.1883 р. Чукалівка пов. Станіслав, +18.10.- 04.11.1914.
76. Цінцяк Андрій (Cinciak Andrij), FJB 30, нар.1884 р., Залуква пов.Станіслав, +18.10.-04.11.1914.
77. Ціщак Федько (Ciszczak Fedko), IR 30, нар.1887 р. Вовків, похований в лісі графа Любомирського.
78. Шлемко Іван (Szlemko Johann), FJB 30\2, 1887 Белелуя пов.Снятин, +18.10.-04.11.1914.
79. Юраш Мирон (Jurasz Miron), IR 30.
80. Ярема Іван (Jarelna Johann), IR 80\7f, нар.1886 р., Добротвір пов.Кам’янка, +11.1914.
81. Яремчук Павло (Jaremczuk Paul), цугфюрер, IR 30\3, Сокаль, +10.1914 на парафіяльному цвинтарі.
82. Яркевич Василь (Jarkiewicz Basyli), IR 80, похований в лісі графа Любомирського.

с. Дроздовичі
Піхотний полк № 80

1. Базилевич Степан (Bazylewicz Stefan), IR 80\4EK, нар.1875 р., Бортків пов.Золочів, +30.10.1914.
2. Баландюк Ігнатій (Balandiuk Ignatz), IR 80\3, нар.1890 р., Ожидів пов.Золочів, +27.10.1914.
3. Бедрій Василь (Bedrij Basilius), IR 80\4 EBK, нар.1890 р., Загірці пов.Золочів, +22.10.1914.
4. Беркета Микола (Berketa Nikolaus), IR 80\10K, нар.1892 р., Вертелка пов.Зборів, +18.10.1914.
5. Вега Михайло (Wega Michael), IR 80\IIe, нар.1881 р., Кальне пов.Зборів, +23.10.1914.
6. Гриців Пилип (Hryciw Philippus), IR 80\15f, нар.1887 р., Плясняни пов.Зборів, +28.10.1914.
7. Гайвас Іван (Hajwas Johann), IR 80\12f, нар.1892 р., Соколівка пов.Золочів, +22.10.1914.
8. Горинчин Володимир (Horynczyn Wladimir), IR 80\1m, нар.1881 р.,Риків пов.Золочів, +22.10.1914.
9. Дзьоба Захар (Dzioba Zacharius), IR 80\2f, нар.1888 р., Волохи пов.Броди, +24.10.1914.
10. Дук Карл (Duk Karl), IR 80\3E, нар.1882 р., Бовдури пов.Броди, +25.10.1914.
11. Душенко Йосип (Duszenko Jozef), IR 80\9, нар.1886 р., Сасів пов.Золочів, +21.10.1914.
12. Душенчук Йосип (Dusznczuk Joseph), IR 80, +27.10.1914.
13. Заруденець Конрад (Zarudenec Konrad), IR 80\9f, нар.1889 р., Грицеволя пов. Радехів, +31.10.1914.
14. Олива Микола (Oliwa Nikolaus), IR 80\IVE, нар.1881 р., Тур’я пов. Радехів, +24.10.1914.
15. Карнидал Іван (Karnydal Johann), IR 80\12f, нар.1884 р., Зозулі пов.Золочів, +30.10.1914.
16. Качан Михайло (Kaczan Michal), IR 80\9K, нар.1890 р., Гукалівці пов.Золочів,+22.10.1914.
17. Коваль Михайло (Kowal Michael), IR 80\8f, GBF, +21.10.1914.
18. Клим Конрад (Klym Konrad), IR 80\11f, нар.1883 р., Суховоля пов.Броди, +27.10.1914.
19. Крупник Іван (Krupnyk Johann), IR 80\8f, нар.1889 р., Холоїв пов. Радехів, +25.10.1914.
20. Крушинський Михайло (Kruszynski Michael), IR 80\8f, нар.1890 р., Руда брідзька пов. Радехів, +28.10.1914.
21. Клебань Олександр (Kleban Aleksander), IR 80\7f, нар.1883 р., Станин пов. Радехів, +21.10.1914.
22. Купинський Пилип (Kupinski Filip), IR 80\2n, нар.1885 р., Білий камінь пов.Золочів, +31.10.1914.
23. Лига Теодор (LygaTeodor), IR 80\12f, Сороки львівські пов.Львів, +24.09.1914. ?
24. Луців Олександр (Luciow Olexander), IR 80\9f, нар.1890 р., Боложинів пов.Золочів, +01.11.1914.
25. Місюрак Дмитро (Misiurak Dmytro), IR 80, Тисмениця пов.Тлумач, 02.11.1914.
26. Роговський Владислав (Rogowski Ladislawus), цугсфюрер, IR 80, нар.1889 р., Княже пов.Золочів, +22.10.1914.
27. Римар Петро (Rymar Piotr), IR 80\10f, нар.1891 р., Плісняни пов.Зборів, +23.10.1914.
28. Савчук Василь (Sawczuk Basilius), IR 80\3n, нар.1882 р., Вороняки пов.Золочів, +30.10.1914.
29. Сліпецький Михайло (Slipecki Michael), IR 80\1m, нар.1887 р., Ожидів пов.Кам”янка, +29.10.1914.
30. Старунь Петро (Starun Piotr), IR 80\IIIE, нар.1887 р., Бонишин пов.Золочів, +22.10.1914.
31. Ульчак Олександр (Ulczak Alexander), IR 80\12f, нар.1889 р., Озерна пов.Зборів, +23.10.1914.
32. Чернихівський Іван (Czernichowski Johann), IR 80\IV E, нар.1882 р., Руда брідзька пов. Радехів, +18.10.1914.
33. Шеремета Микола (Szeremeta Nikolaus), IR 80\9f, нар.1892 р., Побужани пов.Кам’янка, +31.10.1914.

с. Дроздовичі
(інші полки та батальйони)

1. Бенцаль Василь (Bencal Basilius), IR 35, +29.10.1914.
2. Біляч Іван (Bilacz Johann), LIR 35\6, Княже пов.Золочів, +26.10.1914.
3. Букай Василь (Bukaj Basilius), LIR 35, Вербівчик пов.Броди, +30.10.1914.
4. Вентик Петро (Wentyk Peter), IR 30, Жирівка пов.Львів, +28.10.1914.
5. Гантарик Степан (Gantaryk Stefan), LIR 35\6, Станіславчик пов.Радехів, +27.10.1914.
6. Гарасевич Іван (Harasiewicz Johann), LIR 19, Руда пов.Кам’янка Струм., +01.11.1914.
7. Госишин Михайло (Hosioszyn Michael), LIR 35\10, +26.10.1914.
8. Гречковський Теодор (Greczkowski Teodor), IR 30, Вар’яж пов.Сокаль, +23.10.1914.
9. Гринчук Степан (Hrynczuk Stefan), IR 30, 27.+10.1914.
10. Данилюк Михайло (Danyluk Michael), FJB 30, +27.10.1914.
11. Дідик Григорій (Didyk Gregor), IR 15, +29.10.1914.
12. Дідух Михайло (Diduch Michael), LIR 19, Lipowie пов.Перемишляни, +27.10.1914.
13. Дівончук Степан (Diwonczuk Stefan), FJB 30, Delejow пов.Станіслав, +28.10.1914.
14. Дума Іван (Duma Iwan), IR 30, +01.11.1914.
15. Жеребецький Михайло (Zerebecki Michael), IR 30, +28.10.1914.
16. Занько Дмитро (Zanko Dmytro), IR 30, +01.11.1914.
17. Зуберляк Петро (Suberlak Peter), IR 30, Войславичі пов.Сокаль, +01.11.1914.
18. Іванишин Степан (Iwaniszyn Stefan), FJB 30, Czerniow пов.Рогатин, +28.10.1914.
19. Каміницький Мартин (Kamienicki Mart), LIR 19\7, +26.10.1914.
20. Каплун Іван (Kaplun Iwan), LIR 35, Новиця пов.Збараж, +23.10.1914.
21. Кладнак Іван (Kladnak Johann), LIR 20, +26.10.1914.
22. Король Михайло (Korol Michael), FJB 30, +31.10.1914.
23. Коцур Костянтин (Kocur Konstanty), IR 30, Борщовичі пов.Львів, +24.10.1914.
24. Кравчук Семен (Krawczuk Semen), IR 30, Тудорковичі, пов.Сокаль, +22.10.1914.
25. Красницький Станіслав (Krasnicki Stanislaus), LIR 35, Стрижавка пов.Збараж, +26.10.1914.
26. Кривещук Данило (Kryweszczuk Daniel), LIR 35\8K, Чехи пов.Броди, +22.10.1914.
27. Крижовський (Krzyzowski), IR 30, Горбачі пов.Львів, +24.10.1914.
28. Криса Том (Krysa Thomas), IR 30\3, Дмитровичі пов. Львів, +27.10.1914.
29. Кузик Теодор (Kuzyk Teodor), Шидловичі пов.Гусятин, +26.10.1914.
30. Кулик Іван син Теодора (Kulyk Johann), LIR 35, Романівка пов.Теребовля, +31.10.1914.
31. Купина Дем’ян (Kupina Damian), LIR 35, +01.11.1914.
32. Кушнір Іван (Kusznir Johann), LIR 35, Smarzow, пов.Радехів, +27.10.1914.
33. Лещак Микола (Leszczak Nikolaus), IR 30\3, Товщів пов.Львів, +25.10.1914.
34. Лига Теодор (Lyga Teodor), IR 30, +24.10.1914.
35. Малицький Михайло (Malicki Michael), IR 30\4, Mianowice пов.Сокаль, +25.10.1914.
36. Мазур Микола (Masur Nikolaus), LIR 35, Бірки малі пов. Скалат, +24.10.1914.
37. Мартинюк Павло (Martyniuk Paul), LIR 35\3, Biala пов.Тернопіль, +27.10.1914.
38. Матвійчук Євстахій (Matwijczuk Eustachy), LIR 19, 31.10.1914.
39. Медик Яків (Medyk Jakob), IR 30, Гаркава пов.Богородчани, +23.10.1914.
40. Мединський Іван (Medynski Johann), IR 30, Голоско мале пов.Львів, 01.11.1914.
41. Мельник Іван (Melnyk Johann), LIR 35, Turze пов.Радехів, +26.10.1914.
42. Мельничук Яків (Melnyczuk Jakob), IR 30, +31.10.1914.
43. Мельничук Гнат (Melnyczuk Hnat), IR 30, +01.11.1914.
44. Метулинський Андрій (Metulinski Andreas), LIR 35, Білий Камінь пов.Золочів, +24.10.1914.
45. Момрик Максим (Momryk Maximilian), LIR 35, Миколаїв пов.Радехів, +23.10.1914.
46. Моравський Теодор (Morawski Teodor), LIR 35\8, Білоголови пов.Збараж, +26.10.1914.
47. Мочук Дмитро (Moczuk Dmytro), LIR 35, Зарудка пов.Зборів, +24.10.1914.
48. Морозовський Семен (Morozowski Semen), IR 30, Поториця пов.Сокаль, +24.10.1914.
49. Нагайчук Василь (Nahajczuk Wasyl), LIR 35, Petwerzyce пов.Радехів, +27.10.1914.
50. Нестор Іван (Nestor Johann), LIR 35, Олесько пов.Золочів, +30.10.1914.
51. Новак Іван (Nowak Johann), LIR 35\10, +26.10.1914.
52. Новак Матвій (Nowak Matheus), IR 30, Зимновідка пов.Львів, +01.11.1914.
53. Павлик Филимон (Pawlyk Filemon), LIR 35, +28.10.1914.
54. Пасічник Іван (Pasiecznyk Iwan), FJB 30, +26.10.1914.
55. Пилипів Микита (Pylypow Nykyta), LIR 35, Лопушани пов.Зборів,+ 23.10.1914.
56. Пилипчук Петро (Pylypczuk Peter), FJB 30, Zagwozdz пов.Станіслав, +27.10.1914.
57. Попович Теодор (Popowicz Theodor), LIR 35, Миклашів пов.Львів, +31.10.1914.
58. Прийдун Микола (Pryjdun Nikolaus), IR 55, +29.10.1914.
59. Процик Петро (Procyk Petro), IR 30, Кугаїв пов.Львів, +31.10.1914.
60. Савицький Теодор (Sawicki Theodor), LIR 35, Ласківці пов.Теребовля, 01.11.1914.
61. Сенюта Павло (Seniuta Paul), LIR 19,+ 26.10.1914.
62. Сметаняк Василь (Smetaniak Wasyl), IR 30, +24.10.1914.
63. Сидорків Теодор (Sydorkow Teodor), LIR 19\10, Поляна пов.Львів, +26.10.1914.
64. Свірнюк Прокіп (Swirniuk Prokop), FJB 30\5 K, Lapow пов.Коломия , +21.10.1914.
65. Соляревич Франц (Solarewicz Franz), LIR 19, Adamy пов.Кам’янка, +28.10.1914.
66. Смакула Томаш (Smakula Tomasz), Inf, LIR 35, +28.10.1914.
67. Спільник Михайло (Spilnyk Michael), LIR 35, Сасів пов.Золочів, +28.10.1914.
68. Старий Андрій (StaryAndreas), LIR 19, Добросин пов.Жовква, +26.10.1914.
69. Станимир Олександр (Stanimir Olexander), LIR 35, +28.10.1914.
70. Столярчук Дмитро (Stolarczuk Demeter), LIR 35\5, Pobacz пов.Золочів, +27.10.1914.
71. Стояновський Йосип (Stojanowski Joseph), LIR 35, Млиниська пов.Теребовля, 02.11.1914.
72. Савенко Ілько (Sawenko Ilko), IR 30, Піски пов.Львів, +26.10.1914.
73. Томчишин Данило (Tomczyszyn Daniel), LIR 35, +23.10.1914.
74. Тягнибок Михайло (Tiahnybok Michael), IR 30, Новий Яричів пов.Львів, +23.10.1914.
75. Харко Дмитро (Charko Dmytro), IR 30\11, +26.10.1914.
76. Хітреня Семен (Chitrenia Semen), LIR 19\10, +26.10.1914.
77. Федак Гриць (Fedak Hryc), FJB 18, Спасів пов.Сокаль, +01.11.1914.
78. Ференц Михайло (Ferenz Michael), LIR 19, Сихів пов.Львів, +01.11.1914.
79. Цуп Василь (Cup Basilius), LIR 35, Ярославичі пов.Зборів, +22.10.1914.
80. Чиж Павло (Czyz Paul), LIR 35, Кущі пов. Зборів, +26.10.1914.
81. Швець (Шевчук) Степан (Szwec Stefan), LIR 19, +01.11.1914.
82. Штокало Дмитро (Sztokalo Dmytro), LIR 19\4, +26.10.1914.
83. Шиян Олександр (Szyjan Olexander), IR 30, Кулява пов.Жовква, +24.10.1914.

За архівними матеріалами підготував Остап Козак


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест