Списки стрільців Української Галицької Армії, які у 1918-19 роках загинули у Львівському повіті і були перепоховані на збірному військовому цвинтарі с. Глинне (біля с. Наварія) Частина І

Червень 4, 2016 dolyalviv ДокументиНОВИНИСтатті

Після проведеної у 1938 р. комасації, на збірному військовому цвинтарі у Глинній (Львівський повіт) було поховано останки 1516 військовослужбовців різних армій, які загинули у 1914-15 р.р. та 1918-19 р.р. Із них – понад 111 стрільців Української Галицької Армії, 994 австро-угорської армії, 1 німецької армії, 335 російської армії, 75 невідомих. Переважна більшість стрільців УГА були поховані у масовому похованні № 5.

 

ГЛИННА

 1. Числах Василь (Czyslach Wasyl).
 2. Вижирко Василь (Wyzyrko Wasyl) із Журавно.
 3. Колеба Іван (Koleba Iwan).
 4. Кнала Василь (Knala Wasyl).
 5. Данилюк Сенько (Danyluk Senko).
 6. Плескин Гриць (Pleskyn Hryc).
 7. Попівнюк Йосип (Popiwniuk Jozef).
 8. Вилкович Теодор (Wylkowycz Teodor).
 9. Юшкін Павло (Juszkin Pawel).
 10. Шпилько Іван (Spylko Iwan).
 11. Куйбіда Ілько (Kujbida Ilko) .
 12. Шкірко Іван (Szkirko Iwan) із Журавно.
 13. Запічний Михайло (Zapicznyj Mychajlo).
 14. Романів Кирило (Romanow Kirylo).
 15. Шаміріновський (Szamirinowskij) із Монастиря пов. Журавно.
 16. Задела Іван (Zadela Iwan).
 17. Король Ярослав (Korol Jaroslaw).
 18. Бедула Василь (Bedula Wasyl).
 19. П’ятеро (5) невідомих.
 20. Вульгомірек Григорій (Wulgomirek Grzegorz), 19 років, Вишенька Мала пов. Городок, +12.1918.
 21. Засілко Микола (Zasilko Mikolaj), 37 років, Потічок пов. Снятин, +11.1918.
 22. Принада Дмитро (Prynada Dmytro), Дорошів Великий, пов. Жовква, +11.1918.
 23. Зайцев Іван (Zajczew Iwan), +11.1918.
 24. Невідомий.
 25. Невідомий.
 26. Невідомий.
 27. Невідомий.
 28. Невідомий.
 29. Невідомий.
 30. Невідомий.
 31. Невідомий.

ДАВИДІВ

 1. Руодха Петро (Ruodcha Petro), стрілець, 1-й Стріл. полк, 1 сотня, +06.09.1919.
 2. Коцун Василь (Kocun Wasyl), стрілець, 1-й Стріл. полк, 1 сотня, +07.03.1919.
 3. Захарик Микола (Zacharyk Nykola), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 сотня, +01.12.1919
 4. Олійник Прокіп (Olijnik Prokip), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 сотня, +02.05.1919.
 5. Один (1) невідомий, +05.1919.
 6. Кабан Василь (Kaban Wasyl), стрілець, 24-й піхот. полк, 2 курінь, +02.1919.
 7. Дайчук Василь (Dajczuk Wasyl), стрілець, 24-й піхот. полк, 2 курінь, +12.1918.
 8. Один (1) невідомий.
 9. Баланчук Іван (Balanczuk Iwan), стрілець, 6 сотня 3 курінь, +07 1919.
 10. Петрів Іван (Petriw Iwan), str, ukr, стрілець, 24-й піхот. полк, 3 курінь, +03.1919.
 11. Остапійчук Микола (Ostapijczuk Nykola), стрілець, 1-й піхот. полк, 1 сотня, +03.1919.
 12. Наконечний Микола (Nakonecznyj Mykolaj), стрілець, Рій гайдамаків, +01 1919.
 13. Надрічний Іван (Nadricznyj Iwan), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 сотня, +02.1919.
 14. Притика Тимко (Prytyka Tymko), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 сотня, +12.1918
 15. Невідомий.
 16. Невідомий.
 17. Невідомий.
 18. Вінтоняк Петро (Wintoniak Petro), стрілець, 1-й Стріл. полк, 3 сотня, +02.03.1919.
 19. Дайчук Петро (Dajczuk Petro), стрілець, 24-й піхот.полк 9 курінь, +08.01 1919.
 20. Вічинський Кузьма (Wiczynski Kuzma), стрілець, нар. 1884 р., +22.02.1919.
 21. Гардиброва Ілько (Gardybrowa  Ilko), пушкар, 1-й полк, +01.02.1919.
 22. Парандій Ілько (Parandij Ilko), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 курінь, +16.03.1919.
 23. Бачан Гринько (Baczan Hrynko), стрілець, 1 сотня, +13.03.1919.
 24. Богусливець Петро (Bohusliwec Petro), стрілець, 1-й Стріл. полк, 2 курінь, +30.12.1918.
 25. Гриць Михайло (Hryc Michal), стрілець, Бібрецький курінь, +30.12.1918.
 26. Цапало (Capalo), стрілець, 24-й піхот.полк, 3 сотня, +29.06.1919.
 27. Невідомий.
 28. Невідомий.
 29. Невідомий.
 30. Невідомий.

Цвинтар біля костелу:

 1. Романюк Осип (Romaniuk Osip), стрілець, 24-й піхот.полк, 4 курінь, +05.04.1919.
 2. Гринишин Дмитро (Hrynyszyn Dmytro), стрілець, 3 стріл.сотня, +11.04.1919.
 3. Казюк Гринько (Kaziuk Hrynko), стрілець, 1-й Стріл.полк 1 сотня, +12.04.1919.
 4. Гриняк Дмитро (Hryniak Dmytro), стрілець, 1-й Стріл.полк 2 курінь, +13.04.1919
 5. Грицак Степан (Hrycak Stefan), стрілець, 24-й піхот.полк, тех.відділ, +25.04.1919.

КУЛЬПАРКІВ

 1. Березань Гриць (Berezan Hryc), поручник, +12.11.1918.
 2. Мозур Іван (Mosur Iwan), sekc.
 3. Малико Василь (Malyko Wasyl), стрілець, піхот.полк, +11.01.1918.
 4. Олекса Іван (Oleksa Jan), +10.11.1918.
 5. Николишин Григір (Nykolyszyn Hrehor), +11.02.1919.
 6. Малиняк Матвій (Malyniak Matwij), 42 роки, +11.03.1919.
 7. Невідомий.
 8. Невідомий.
 9. Невідомий.
 10. Невідомий.
 11. Невідомий.
 12. Невідомий.
 13. Невідомий.
 14. Невідомий.
 15. Невідомий.
 16. Невідомий.
 17. Невідомий.
 18. Невідомий.
 19. Невідомий.
 20. Невідомий.
 21. Невідомий.

ШИРЕЦЬ

 1. Бурда Василь (Burda Wasyl), + на парафіяльному цвинтарі.
 2. Володь Сенько (Wolod Senko) + на парафіяльному цвинтарі.
 3. Жолобко Павло (Zolobko Pawlo) + на парафіяльному цвинтарі.
 4. Карабін Михайло (Karabin Michal) + на парафіяльному цвинтарі.
 5. Кладій Петро (Kladij Petro) + на парафіяльному цвинтарі.
 6. Ільчишин Степан (Ilczyszyn Stefan) + на Горі.
 7. Балицький Петро (Balicki Piotr) + на Горі.
 8. Сімак Михайло (Simak Michal) + на Горі.
 9. Полотнюк Н. (Polotniuk N.) + на Горі.
 10. Малиновський Петро (Malinowski Piotr) + на Горі.
 11. Невідомий + на Горі.
 12. Хомин Василь (Chomin Wasyl) + на Горі.

СОКІЛЬНИКИ

 1. Гавука Степан (Hawuka Stefan), 24-й піхот.полк, Новоселиця пов. Снятин, +16.12.1918.
 2. Досінчук Іван (Dosinczuk Iwan), 24-й піхот.полк.
 3. Фаденко (Fadenko), підпор., 24-й піхот.полк, +27.12.1918.
 4. Попелюк Петро (Popeluk Piotr), 24-й піхот.полк, 22 роки, Коршів пов.Коломия, +27.12.1918.
 5. Фаринич Дмитро (Farynycz Dymitr), 24-й піхот.полк, +27.12.1918.
 6. Бурлай Петро (Burlaj Piotr), 24-й піхот.полк, +27.12.1918.
 7. Яринич Дмитро (Jarynycz Dymitr), +27.12.1918.
 8. Невідомий.
 9. Невідомий.
 10. Невідомий.

ЖИРІВКА

 1. Лазаровський Михайло (Lazarowski Michal), 3-я Бережанська бригада, 1 сотня, нар.1895 р., +16.05.1919 на новому гмін. цвинтарі.
 2. Один (1) невідомий, +1919 на новому гмін. цвинтарі.
 3. Вентик Михайло (Wentyk Michal), +1918 на новому гмін. цвинтарі.
 4. Один (1) невідомий, +1919 на новому гмін. цвинтарі.
 5. Щавель Гриць (Szawel Hryc), 2-а Золочівська бригада, 4 батарея, нар.1893 р., +1919 на старому гмін. цвинтарі.
 6. Щавель (Szawel), нар. 1901 р., +1921 на старому гмін. цвинтарі.
 7. Один (1) невідомий, +1918 на старому гмін. цвинтарі

НАВАРІЯ

 1. Ванів Іван (Waniw Iwan), ст. серж., 1-й Стріл.полк, 4 рота, нар. 1900 р., Львів, +06.01.1919.
 2. Папа Яким (Papa Jakim), стрілець, 1-й Стріл. полк, 6 рота, +13.01.1919.
 3. Михальчук Микола (Michalczuk Mikolaj), 1-й Стріл.полк, 6 рота, +13.01.1919.

ПІДСАДКИ

 1. Невідомий.
 2. Мазурчак (Mazurczak)

СКНИЛІВ

Дванадцятеро (12) невідомих.

 

СЕРДИЦЯ

Восьмеро (8) невідомих.

 

ЗИМНА ВОДА

Семеро (7) невідомих.

 

ПОЛЯНКА

Четверо (4) невідомих.

 

ПОРШНА

Четверо (4) невідомих.

 

ПУСТОМИТИ

Один (1) невідомий.

 

За матеріалами Державного архіву Львівської області підготував

Остап Козак.


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест