Списки українців-галичан, воїнів австро-угорської армії, загиблих у Першу світову війну і похованих у с. Хідновичі та с.Тишковичі Мостиського району Львівської області

Травень 9, 2019 dolyalviv НОВИНИСтатті

с. Хідновичі

 1. Антоник Олександр (Antonyk Oleksander), IR 55, 1890, Стратин пов. Рогатин, +25.10.1914.
 2. Архелко Микола (Archelko? Nikolaus), IR 55, 1890, Куропатники пов.Рогатин, +23.10.1914.
 3. Базів Іван (Baziw Johann), IR 55, 1881, Сарники Середні, +22.10.1914.
 4. Байчук Михайло (Bajczuk Michael), IR 58\4 MK, 1880, Струпків пов.Тлумач.
 5. Баран Петро (Baran Peter), IR 95\10, Чортків.
 6. Баяк Микола (Bajak Nikolaus), IR 55\11.
 7. Бережний Іван (Bereznyj Johann), IR 55, 1886, Насташин пов.Рогатин, +25.10.1914.
 8. Березяк Онуфрій (Bereziak Onufry), IR 55, 1884, Костенів пов. Перемишляни, +22.10.1914.
 9. Белей Юрко (Belej Jurko), IR 55\4, 1890, Сідлиська пов.Станіслав.
 10. Бєльський Іван (Bielski Johann), IR 55, 1890, Перемишляни, +24.10.1914.
 11. Більський Гринь (Bielski Hren), IR 58\1.
 12. Боднар Олекса (Bodnar Oleksa), IR 58\4, 1889, Вільшаниця пов.Тлумач.
 13. Бойків Йосип (Bojkow Josef), IR 55, 1890, Помонята пов. Рогатин, +21.10.1914.
 14. Божиковський Іван (Bozykowski Johann), IR 55, 1881, Гутисько пов.Бібрка, +23.10.1914.
 15. Боцько Михайло (Bocko Michel), IR 15\15, 1892, Тернопіль, +23.10.1914.
 16. Бик Олекса (Byk Aleksus), IR 55, 1881, Бориничі пов. Бібрка, +22.10.1914.
 17. Бузара Іван (Buzara Johann), IR 55, 1887, Глиняни пов.Перемишляни, +22.10.1914.
 18. Васильків (Wasylikow), IR 55, 1881, Дусанів пов. Перемишляни, +22.10.1914.
 19. Винник Олекса (Wynnyk Oleksa), IR 58\9, 1890, Яблунька пов.Богородчани.
 1. Вітурицький Михайло (Wituricki Michael), IR 58\4, 1881, Семенівка пов.Городенка.
 2. Вовк Василь (Wowk Basylius), IR 55, 1887, Рудники пов. Підгайці, +24.10.1914.
 3. Войтович Йосип (Wojtowicz Josef), IR 95\11 FK, 1882, Гусятин, +25.10.1914.
 4. Гаврилків Григорій (Hawrylkow Gregor), IR 58\12, 1880, Бортники пов.Тлумач.
 5. Гавриляк Іван (Hawrylak Iwan), IR 58\6, 1887, Надвірна.
 6. Гарасимович Семен (Harasymowicz Semen), IR 58\3, 1886, Забережжя пов.Станіслав.
 7. Гиркевич Михайло (Hyrkiewicz Michael), IR 55, 1883, Куряни пов.Бережани,+22.10.1914.
 8. Гривняк Василь (Hrywniak Basyl), IR 45.
 9. Гринчак Олекса (Hrynczak Oleksa), IR 58\4 MK, 1880, Тлумач, +19.10.1914.
 10. Грицина Семен (Hrycyna Simon), IR 15, 1885, Сухівці пов.Збараж. +03.10.1914.
 11. Грещук Петро (Hreszczuk Peter), IR 58\1, 1885, Ісаків пов.Городенка, +17.05.1915.
 12. Груда Антон (Gruda Anton), IR 55.
 13. Гордій Андрій (Gordij Andreas), IR 55, 1890, Куровичі пов.Перемишляни, +23.10.1914.
 14. Гуменюк Михайло (Humeniuk Michael), IR 55, 1889, Рогатин, +24.10.1914.
 15. Данилюк Йосип (Danyluk Josef), IR 15, 1886, Могильниця пов.Теребовля, +25.10.1914.
 16. Демашак Іван (Demaszak Iwan), IR 55\3.
 17. Дзибик Семен (Dzybyk Semen), IR 58\4, 1880, Підпечери пов.Тлумач.
 18. Дідура Іван (Didura Iwan), IR 58\1, 1886, Камінне пов.Надвірна.
 19. Дубіщак Дмитро (Dubiszczak Demeter), IR 58\4, 1892, Надвірна.
 20. Домина Ілько (Domina Ilko), IR 58\2, 1883, Тлумач.
 21. Долинський Йосип (Dolinski Josef), IR 55, 1880, Новосілки пов. Бібрка, +22.10.1914.
 22. Журавський Михайло (Zurawski Michael), IR 58\4, 1889, Пужники пов.Тлумач.
 23. Захарійчук Михайло (Zaharijczuk Michael), IR 58\4.
 24. Іванило Іван (Iwanylo Johann), IR 55, 1881, Черче пов. Рогатин, +24.10.1914.
 25. Іванців Матвій (Iwanciow Matias), IR 55, 1885, Лучинці пов.Рогатин, +22.10.1914.
 26. Ільковський Мар’ян (Ilkowski Marian), IR 55\10.
 27. Ілюменюк Дмитро (Ilumeniuk Demetro), IR 58\4, 1883.
 28. Какапич Михайло (Kakapycz Michael), IR 58\9, 1885, Радча пов.Станіслав.
 29. Карабін Василь (Karabin Basil).
 1. Карпович Андрій (Karpowicz Andreas), IR 15\15, 1881, Буданів пов.Теребовля, +23.10.1914.
 2. Катариняк Пантелеон (Kataryniak Panteleon), IR 55, 1879, Вербів пов. Підгайці, +23.10.1914.
 3. Козяр Василь (Koziar Basylius), IR 15\4 MK, 1883, Кобилля пов.Збараж. +26.10.1914.
 4. Клецько Михайло (Klecko Michael), IR 55, 1883, Юшківці пов. Бібрка, +05.10.1914.
 5. Клінгер Семен (Klinger Simon), IR 58\2, 1889, Станіслав.
 6. Клунь Гринь (Klun Hryn), IR 58\4 MK, 1884, Єзупіль пов.Станіслав.
 7. Клюфінський Дмитро (Klufinski Dmitro), IR 58\2, 1881, Przerod? пов.Тлумач.
 8. Крайковський Роман (Krajkowski Roman), IR 55, 1889, Різдв’яни пов. Рогатин, +22.10.1914.
 9. Крутина Михайло (Krutina Michael), IR 55, 1879, Бібрка, +24.10.1914
 10. Козій Еміль (Kozij Emil), IR 55, 1881, Волощина пов. Підгайці, +23.10.1914.
 11. Курика Іван (Kuryka Johann), IR 55, 1881, Бережани, +24.10.1914.
 12. Лазарчук Микола (Lazarczuk Nikolaus), IR 58\7, 1889, Джурків пов.Городенка.
 13. Левицький Стах (Liewicki Stach), IR 55\12.
 14. Литвинюк (Litwiniuk), L.Sch.R. II\2.
 15. Лизуник Дмитро (Lyzunyk Demeter), IR 95\6, 1890, Сороки пов.Бучач, +24.10.1914.
 16. Лучинський Антон (Luczynski Anton), IR 58\1, 1889, Новошин пов.Богородчани.
 17. Лейдзяк Антон (Lejdziak Anton), IR 15\12 FK, 1883, Магдалівка пов.Скалат, +22.10.1914.
 18. Ліщинський Василь (Liszczynski Basilius), IR 15\12 FK, 1892, Доброводи пов.Збараж, +23.10.1914.
 19. Лотецький Микола (Lotecki Nikolaus), IR 55, 1897, Соснів пов. Підгайці, +24.10.1914.
 20. Маївка Іван (Majowka Johann), IR 55, 1889, Дроговиж пов.Бібрка, +24.10.1914.
 21. Макар Георгій (Makar Georg), IR 55, 1883, Нараїв пов. Бережани, +24.10.1914.
 22. Мандибур Василь (Mandybur Basyl), IR 55, 1880, Підгайці,+23.10.1914.
 23. Марецький Михайло (Marecki Michael), IR 55, 1885, Глиняни пов.Перемишляни, +23.10.1914.
 24. Мартин Михайло (Martyn Michael), IR 58\4 MK, 1884, Дорошів пов.Жовква.
 25. Мельник Микола (Melnyk Nikolaus), IR 55, 1889, Янчин (Іванівка) пов.Перемишляни, +22.10.1914.
 26. Мерстен Василь (Mersten Basyl), IR 55, 1889, Дусанів пов. Перемишляни, +22.10.1914.
 27. Михайлишин Василь (Michajlyszyn Wasyl), IR 58\13, 1882, Отинія пов.Тлумач.
 28. Михалишин Григорій (Michaliszyn Gregor), IR 55, 1882, Бишки пов.Бережани, +24.10.1914.
 29. Миколюк Григорій (Mikoluk Gregor), IR 15\9 FK, 1888, Колодіївка пов.Скалат, +23.10.1914.
 30. Младика Антон (Mladyka Anton), IR 55, 1879, Шумляни пов. Підгайці, +24.10.1914.
 31. Могила Василь (Mohyla Basyl), IR 55, 1892, Дуліби пов. Бібрка, +24.10.1914.
 32. Модуляк Мотиль (Modulak Motyl), IR 58\4, 1883, Яблуниця пов.Надвірна.
 33. Мороз Антон (Moroz Anton), IR 55, 1890, Зарваниця пов.Підгайці, +24.10.1914.
 34. Морків Василь (Morkiw Wasyl).
 35. Можний Петро (Mozny Peter), IR 55, 1881, Соснів пов.Підгайці,+24.10.1914.
 36. Мрозицький Василь (Mrozicki Basilius), IR 55, 1889, Чесники пов. Рогатин, +24.10.1914.
 37. Остапів Григорій (Ostapow Gregor), IR 15\15, 1882, Мишківці пов.Тернопіль,+23.10.1914.
 38. Палюга (Paluga), IR 58\14, 1884, Олешів пов.Тлумач.
 39. Панасюк Ілько (Panasiuk Ilko), IR 95\11 FK, 1890, Чортків, +23.10.1914.
 40. Петравич Петро (Petrawycz Peter), IR 95\4.
 41. Пікавич Михайло (Pikawicz Michael), IR 58\4, 1880, Тисмениця пов.Тлумач.
 42. Плющ Юстин (Pluszcz Justin), IR 55, 1879, Словіта пов.Перемишляни, +24.10.1914.
 43. Повалінський (Powalinski), IR 15\15, 1884, Збараж, +23.10.1914.
 44. Попик Ігнатій (Popyk Ignaz), IR 55, 1880, Ценів пов.Бережани, +23.10.1914.
 45. Пташник Михайло (Ptasznyk Michael), IR 55\4.
 46. Пугач Прокіп (Puhacz Prokop), IR 55, 1890, Золотники пов.Підгайці, +21.10.1914.
 47. Розкош Михайло (Rozkosz Michael), IR 15\15, 1884, Теребовля, +23.10.1914.
 48. Савчур Микола (Sawczur Nikolaus), L.Sch.R. II\2, Бережани.
 49. Сав’як Дмитро (Sawiak Demeter), IR 55, 1880, Жовчів пов. Рогатин, +23.10.1914.
 50. Скробач Семен (Skrobacz Simon), IR 55, 1880, Вербилівці пов.Рогатин, +22.10.1914.
 51. Соколовський Іван (Sokolowski Johann), IR 55, 1883, Гутисько пов. Бережани, +25.10.1914.
 52. Стасів Володимир (Stasiw Wladimir), IR 55, 1884, Рогатин, +22.10.1914.
 53. Стельмащук Гриць (Stelmaszczuk Hryc), IR 58\14.
 54. Турчиняк Іван (Turcziniak Johann), IR 58\9, 1887, Надвірна.
 55. Харук Петро (Charuk Peter), IR 58\1.
 56. Хорт Теодор (Chort Teodor), IR 55, 1881, Горожанка пов.Підгайці,+23.10.1914.
 57. Хорт Іван (Chort Iwan), IR 58\2, 1890, Дубки пов.Городенка.
 58. Храпко Гриць (Chrapko Hryc), IR 55, 1889, Возилів пов. Бучач, +22.10.1914.
 59. Федик Григорій (Fedyk Gregor), IR 55, 1881, Богатківці пов.Підгайці, +24.10.1914.
 60. Цибровський Андрій (Cybrowski Andreas), IR 55, 1887, Миколаїв пов.Бібрка, +25.10.1914.
 61. Чаплінський Микола (Czaplinski Mikol), IR 58\2, 1885, Тлумач.
 62. Шешорак Роман (Szeszorak Roman), IR 58\11.
 63. Ярошевський Василь (Jaroszewski Basil), IR 58\1, 1887, Sadskie…? пов.Тлумач.
 64. Якобишин Петро (Jakobyszyn Peter), IR 95\13, 1884, Бучач, +22.10.1914.
 65. Яськів Михайло (Jaskow Michael), IR 55, 1883, Мартинів старий пов. Рогатин, +31.10.1914.
 66. Ячишин Гринь (Jaczyszyn Hryn), IR 58\10, 1888, Вовчинець пов.Станіслав.
 67. Яцентюк Олекса (Jacentuik Oleksa), IR 55\14, 1888, Ланчин пов.Надвірна.

 

с. Тишковичі

(Висота 281)

 1. Баран Петро (Baran Piotr), IR 95\10, Базар пов. Чортків.
 2. Байчук Михайло (Bajczuk Michael), IR 58\4MK, 1880, Струпків пов. Тлумач.
 3. Баяк Микола (Bajak Nikolaus), IR 55\11.
 4. Боднар Олекса (Bodnar Olexa), Gefr, IR 58\4, 1889, Вільшаниця пов.Тлумач.
 5. Белей Юзько (Belej Juzko), IR 58\4, 1890, Сідлиська пов.Станіслав.
 6. Більський Гринь (Bielski Hryn), IR 58\1.
 7. Винник Олекса (Wynnyk Olexa), IR 58\9, 1890, Яблунька пов.Богородчани.
 8. Вітурицький Михайло (Wituricki Machal), Korp, IR 58\4, 1881, Семенівка пов.Городенка,
 9. Гаврилків Георгій (Hawrylkow Georg), IR 58\12, 1880, Бортники пов.Тлумач.
 10. Гавриляк Іван (Hawrylak Iwan), IR 58\6, 1887, пов.Надвірна.
 11. Гарасимович Семен (Harasymowicz Semen), Korp, IR 58\2, 1886, Забережжя пов.Станіслав.
 12. Гринчук Олекса (Hrynczuk Olexa), IR 58\4, 1880, Гостів пов.Тлумач.
 13. Дзибик Семен (Dzybyk Simon), IR 58\4, 1880, Підпечери пов.Тлумач.
 14. Дідура Іван (Didura Iwan), IR 58\1, 1886, Кам’яна пов.Надвірна.
 15. Дубіщак Дмитро (Dubiszczak Demeter), IR 58\4, 1892, Пнів пов. Надвірна.
 16. Доміна Ілько (Domina Ilko), IR 58\2, 1883, Надорожна пов.Тлумач.
 17. Домещак Іван (Domesczak Iwan), IR 55\3.
 18. Журавський Михайло (Zurawski Michal), IR 58\4, 1889, Пужники пов.Тлумач.
 19. Захарійчук Михайло (Zaharijczuk Michael), IR 58\4.
 20. Ілюменюк Дмитро (Ilumeniuk Demetro), IR 58\4, нар.1883 р.
 21. Ільницький Станіслав (Ilnicki Stanislau), IR 95\11
 22. Ільковський Мар’ян (Ilkowski Marian), IR 15\10
 23. Какапич Михайло (Kakapycz Michael), IR 58\9, 1885, Радча пов.Станіслав
 24. Карабін Василь (Karabin Basil), Korp
 25. Клюпинський Дмитро (Klupinski Dmitro), Korp, IR 58\2, 1881, Перерісля пов.Тлумач.
 26. Клунь Гринь (Klun Hryn), IR 58\4, 1884, Єзупіль пов.Станіслав
 27. Лазарчук Микола (Lazarczuk Nikolaus), IR 58\7, 1889, Джурків пов.Городенка
 28. Левицький Стах (Lewicky Stach), IR 55\12.
 29. Лучинський Антон (Luczinski Anton), IR 58\1, 1889, Новошин пов. Богородчани.
 30. Мартин Михайло (Martyn Michael), IR 58\4M, 1884, Дорошів пов. Жовква.
 31. Михайлишин Василь (Michajlyszyn Wasil), IR 58\13, 1882, Отиня пов.Тлумач.
 32. Модуляк Мотиль (Modulak Motyl), IR 58\4, 1882, Яблуниця пов.Надвірна.
 33. Палюга Анатолій (Paluga Anatol), IR 58\14, 1884, Олешів пов.Тлумач.
 34. Пікавич Михайло (Pikawicz Michael), IR 58\4, Тисмениця пов.Тлумач.
 35. Пташник Михайло (Ptasznyk Michal), IR 55\4.
 36. Стельмащук Гриць (Stelmaszczuk Hryz), IR 58\14.
 37. Турчиняк Іван (Turzciniak Johann), Korp, IR 58\9, 1887, Надвірна.
 38. Харук Петро (Charuk Petro), IR 58.
 39. Хорт Іван (Chort Iwan), IR 58\2, 1890, Дубки пов.Городенка.
 40. Чаплінський Микола (Czaplinski Mikolaj), IR 58\2, 1885, Тлумач.
 41. Шешорак Роман (Szeszorak Roman), IR 58\11.
 42. Ярошевський Василь (Jaroszewski Basil), Korp, IR 58\1, 1882, Ляцьке Шляхецьке пов.Тлумач.
 43. Ячишин Гринь (Jaczyszyn Hryn), Korp, IR 58\10, 1888, Вовчинець пов.Станіслав.
 44. Яцентюк Олекса (Jacentiuk Olexa), IR 58\14, 1888, Ланчин пов.Надвірна.

За архівними матеріалами підготував Остап Козак

 

 


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест