КОМАНДА

Команда

 

ШереметаСвятослав ШЕРЕМЕТА – директор, кандидат  політичних наук, історик, політолог, громадський діяч.                  Депутат Львівської обласної ради, голова постійної комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції.

Народився у Львові у 1973 році.

Освіта:

 • Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність: географія;
 • Львівський регіональний інститут державного управління, спеціальність: державне управління;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет, спеціальність: історія.

Громадсько-політична діяльність:

 • голова громадської організації «Українські меморіали»;
 • голова громадської організації «Брама»;
 • активний учасник Революції гідності, сотник 9-ї сотні Самооборони Майдану;
 • засновник громадської організації « Народна Самооборона Львівщини».

Сфера наукових інтересів: воєнна історія та географія; дослідження полів битв; національна пам`ять в процесі державотворення, геополітика та історична геополітика.

 

ОнищукЯрослав ОНИЩУК – заступник директора (за сумісництвом), доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університет імені Івана Франка.

Народився в с. Попівці Бродівського р-ну Львівської області у 1967 р.

 

 

Освіта:

 • – Львівський державний університет ім. Івана Франка, спеціальність: історик;
 • – Аспірантура Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 • – Докторантура Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Громадсько-політична діяльність:

 • – член організації «Українські меморіали»

Сфера інтересів: археологія римського часу, воєнна історія.

Вибрані праці. Монографії:

Онищук Я. Населення Західної Во-лині та Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект (монографія). Львів, 2018. 568 с.

Онищук Я. Черняхівське поселення Глядки у верхів’ї Південного Бугу. Львів, 2004. 58 с. (Співавтори В. Конопля В., В. Войнаровський)

Українські січові стрільці. Збірник історичних фотографій у шести тематичних збірках / Упорядник та автор тексту Я. Онищук. Львів, 2003.

Статті. Археологія:

Онищук Я. Могильник римського часу Карів-І у Західному Побужжі: інтерпретація та проблема походження // Наша спадщина. Львів, 2021. № 2 (26). С. 20-25.

Onyščuk J., Schuster J. Hic Suebiae finis? Ein mittelkaiserzeitliches Gräberfeld mit „Fürstengrab“ von Kariv-1 aus der Westukraine // Bericht der Römisch-Germanischen Kommission. Frankfurt a.M., 2017 (2021). B. 98. S. 11-77.

Онищук Я. Деякі підсумки досліджень могильника римського часу Карів-I у Західному Побужжі // Між Сходом та Заходом (Inter Orientem et Occidentem): Ювілейна збірка до 65-річчя з дня народження доктора Ердмуте Шультце та 20-річчя Германо-Слов’янської археологічної експедиції. Т 3. Харків, 2020. С. 143-163.

Onyshchuk J., Schuster J. Die nächsten drei Sueben! Ein kaiserzeitliches „Fürstengrab“ mit römischem Import und weitere Grabfunde von Kariv-I in der Westukraine // Acta Archaeologica Carpathica. Kraków, 2020. T. LV. S. 91-109.

Онищук Я. Господарство населення Волино-Подільського пограниччя другої чверті І тис. н. е. (за археологічними матеріалами) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2019 (Спецвипуск на пошану професора Романа Шуста). С. 183–197.

Онищук Я. І. Взаємовідносини населення українського Прикарпаття і Західної Волині з провінційно-римським світом у першій половині І тис. н. е. // Гілея: науковий вісник. Київ, 2019. Вип. 142 (№ 3). Ч. 1. Історичні науки. С. 113–117.

Onyshchuk J. Kariv I – nowo odkryte cmentarzysko z okresu wczesnorzymskiego na Zachodnim Pobużu. Wstępna analiza kulturowo – historyczna // Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne. Łódź, 2019. S. 359–375.

Онищук Я. И. Взаимосвязи населения вельбарской, сарматской и черняховской культур на территории Западного Подолья во второй четверти І тыс. н. э. // История. Журнал Белорусского государственного университета. Минск, 2018. № 3. С. 120–129.

Онищук Я. Етнокультурна ситуація на території пограниччя Західної Волині та Поділля в пізньоримський час (спроба реконструкції) // Вісник Інституту археології. Львів, 2017. Вип. 12. С. 3–19.

Онищук Я. Римські монети та їх значення у середовищі племен вельбарської культури // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів, 2015. Вип. 19. С. 20-32.

Онищук Я. І. До проблеми етнокультурної приналежності пам’яток пізньоримського часу Волино-Подільського пограниччя // Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова (OIUM. №4). Київ, 2014. С. 156-164.

Та інші.

Воєнна історія:

Онищук Я.І. Нові матеріали до вивчення бойових дій на території «Бродівського котла» у липні 1944 р. (за результатами архівних та польових досліджень) // Військово-науковий вісник. Львів, 2017. Вип. 27. С. 104-118.

Онищук Я., Шеремета С. Дослідження поховань вояків дивізії «Галичина» на території «Бродівського котла» // Українська дивізія «Галичина» (Львівщина): історія, спогади, світлини. Львів, 2016. С. 419-424.

Онищук Я. Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань вояків Української повстанської армії на Львівщині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Український визвольний рух середини ХХ століття в контексті суспільно-політичних ідей, подій та обставин. Львів, 2014. Вип. 24. С. 443-451.

Онищук Я., Шеремета С. Пошуково-ексгумаційні дослідження поховань стрільців Карпатської Січі на Верецькому перевалі // Українофобія як явище та політтехнологія: Збірник статей. Львів, 2014. Вип. 1. С. 60-69.

Онищук Я. «Воєнна археологія» в контексті дослідження історичних пам’яток новітнього часу українсько-польського пограниччя // Наукові студії: Збірник наукових праць /Історико-краєзнавчий музей м. Винники. Львів, 2011. Вип. 4. С. 135-143.

Онищук Я. Дослідження поховань бійців Карпатської України на Верецькому перевалі в 2011 році // Цитаделя. Львів, 2013. №9. С. 46-50.

Онищук Я., Мазурик Ю. Пошукові дослідження на території колишньої Луцької тюрми в січні 2009 р. // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Луцьк в історії Волині та України. Матеріали XXXV Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, м. Луцьк, 15-17 вересня 2010 року. Луцьк, 2010. С. 478-484.

Онищук Я. Нові матеріали до діяльності польського націоналістичного підпілля у Львові (1943-1944 рр.) // Цитаделя. Львівський міліарний альманах. Львів, 2010. Вип. 2. С. 63-70.

Та інші.

 

Вл_ХарчукВолодимир ХАРЧУК – заступник директора з пошукової роботи.

Народився у село Барилів Львівської області у 1962 році.

Освіта:

– Тернопільський педагогічний університет, загально-технічний факультет.

Громадсько-політична діяльність:

– член громадської організації «Українські меморіали».

Сфера інтересів: воєнна історія.

 

 

Сітарський Олег СІТАРСЬКИЙ – заступник директора, магістр державного управління, громадський діяч.

Помічник депутата Львівської обласної ради.

Народився у містечку Козова Тернопільська область у 1981 році.

Освіта:

– Львівський національний університет ім. Івана Франка, спеціальність: радіофізик;

– Львівський регіональний інститут державного управління, спеціальність: державне управління; .

 

Громадсько-політична діяльність:

 • член громадської організації «Українські меморіали»;
 • член громадської організації «Брама»;

Сфера інтересів: воєнна історія; розвиток місцевого самоврядування; національна пам`ять в процесі державотворення.


Розробка: Квест