Списки стрільців Української Галицької Армії (УГА), похованих на Личаківському цвинтарі міста Львова (поле 82)

Листопад 13, 2016 dolyalviv НОВИНИСтатті

Списки стрільців Української Галицької Армії (УГА), похованих на Личаківському цвинтарі міста Львова (поле 82)


1a

Поховання стрільців УГА на Личаківському цвинатарі (фото 30-х років ХХ ст).

 2a

Із усіх поховань стрільців УГА на Личаківському цвинтарі по сьогодні збереглась лише могила поручника Павла Володимира Ліськевича.

 

1.Ліськевич Павло (Liskiewicz Pawlo), поручн. +03.11.1918.

2.Борис (Borys).

3.Газда Микола (Gazda Mikolaj), 80 -й піх полк, нар.1837 р.,+07.12.1918.

4.Попович Грицько (Popowycz Hrycko), +25.11.1918.

5.Менотевич Степан (Menotewycz Stepan).

6.Кушнір Василь (Kusznir Wasyl)

7.Садиків (Sadykiw).

8.Валячко Ілько (Walaczko Ilko), +08.11.1918.

9.Костиняк Гаврило (Kostyniak Hawrylo), +07.11.1918.

10.Решибродський Дмитро (Reszybrobckyj Dmytro), +27.11.1918.

11.Шкварик Йосип (Szkwarek Jozef).

12.Шарик Онуфрій (Szaryk Onufry).

13.Корольчук Федір (Korolczuk Fiedor).

14.Подолянський Осип (Podolanskyj Osyp), +02.12.1918.

15.Бойко Микола (Bojko Mykola).

16.Воробець Микола (Worobec Mykola).

17.Сигончак Федір (Sygonczak Fiodor).

18.Курович Михайло (Kurowycz Mychajlo).

19.Абрагамович Федір (Abrahamowycz Fiodor)

20.Ревицький Григорій (Rewyckyj Hrehorij).

21.Кицило (Kycylo).

22.Веницький Антін (Wenyckyj Anton).

23.Філис Юліан (Filys Julian), 24 роки, +07.11.1918.

24.Лінгард Фабіан (Lingardt Fabian).

25.Тринчак Йосип (Trynczak Jozef).

26.Луць Мар’ян (Luc’ Marjan).

27.Батян Філько (Batian Filko).

28.Збік Кирило (Zbik Kyrylo).

29.Черський Станіслав (Czerskyj Stanislaw).

30.Капчак Василь (Kapczak Wasyl).

31.Один (1) невідомий стрілець.

32.Стечко Федір (Steczko Fiedor).

33.Фретяк Остап (Fretiak Ostap).

34.Рудий Михайло (Rudyj Mychajlo).

35.Греб Адольф (Hreb Adolf).

36.Завойський (Zawojski).

37.Пис Степан (Pys Stefan).

38.Сидор Василь (Sydor Wasyl).

39.Гучко Яків (Guczko Jakiw).

40.Михайленко Роман (Mychajlenko Roman).

41.Ващинський Михайло (Waszczynskyj Mychajlo).

42.Галлан Дмитро (Hallan Dmytro).

43.Должанський Степан (Dolzanski Stefan).

44.Малець Степан (Malec Stefan).

45.Войний Степан (Wojnyj Stefan).

46.Газдек Микола (Gazdek Mikolaj), 80-й піхотний полк, нар 1897 р.,

47.Харашевський (Charaszewskij), 80-й піхотний полк.

48.Головацький Семен (Holowackyj Semen), 80-й піхотний полк.

49.Кисіль Павло (Kisil Pawlo), 80-й піхотний полк.

50.Вітек Франц (Witek Franc), 80-й піхотний полк.

51.Делянський Діонізій (Delanskyj Dionizij), 80-й піхотний полк.

52.Пауль Михайло (Paul Mychajlo), 80-й піхотний полк.

53.П’ятдесят дев’ятеро (59) невідомих стрільців.

54.Щепанюк (Szczepaniuk).

55.Динчук Іван (Dynczuk Iwan).

56.Шкондеюк Василь (Szkondejuk Wasyl), +02.11.1918.

57.Горисець Федір (Horysec Fiedir), +02.11.1918.

58.Один (1) невідомий стрілець.

59.Фридран Григорій (Frydran Gregorij).

60.Назарак Сидір (Nazarak Sydor).

61.Один (1) невідомий стрілець.

62.Топільницький Йосип (Topolnicki Jozef), полк укр.стрільців, нар. Струсів.

63.Стецьона Іван (Stecona Jan), полк укр.стрільців, нар. Жирівка.

64.Метелюк Василь (Meteluk Wasyl), полк укр.стрільців.

65.Двоє (2) невідомих стрільців.

66.Майка Гриць (Majka Hryc).

67.Бокатник Василь (Bokatnik Wasyl), 6-та українська дивізія.

68.Один (1) невідомий стрілець, 6-та українська дивізія.

69.Слободян Микола (Slobodian Mykola).

70.Бойко Андрій (Bojko Andrij), +12.11.1918.

71.Двоє (2) невідомих стрільців., +12.11.1918.

72.Сняк Андрій (Sniak Andrij).

73.Собків Петро (Sobkow Piotr), цивільний, нар.1902 р. в Куровичах, +13.12.1918.

74.Статтін Степан (Stattin Stepan), летун, капрал, нар. 26.12.1831 р., Огулін, авіапарк 4, +21.11.1918.

75.Негребецький Степан (Nehrebeckyj Stepan), +24.11.1918.

76.Гущак Теодор (Guszczak (Huszczak) Teodor).

77.Демчина Микола (Demczyna Mykola), підхорунж., 9 B. Wart.

78.Газда Микола (Gazda Mykola).

79.Плотиця Михайло (Plotycia Mychajlo).

80.Година Юрко (Godyna Jura).

81.Вірга Михайло (Wirga Michal), стрілець, 5-й полк, нар.1901 р. в Клепарові, +18.12.1918.

82.Пахоляк (Pacholak).

83.Коцан Іван (Kocan Iwan).

84.Текомий Пилип (Tekomyj Pylyp).

85.Паланьок (Palaniok), +03.01.1919.

86.Фельчишин Іван (Felczyszyn Jan), цивільний, +04.01.1919.

87.Слабицький Іван (Slabyckij Iwan), +06.11.1918.

88.Шарик Онуфрій (Szaryk Onufry).

89.Микелюк Микола (Mykieluk Mykola).

90.Федорович Степан (Fedorowicz Stefan), ст.жандарм, нар.1893 р, Милівці.

91.Дусановський Юрко (Dusanowskyj Jura).

92.Костень Карло (Kosten’ Karlo).

93.Вінявський Роман (Winiawski Roman), піхорунж, 9 B.Wart.

94.Чабан Павло (Czoban Pawlo).

95.Слободян Діонізій (Slobodzian Dyonisij).

96.Костюк Олекса (Kostiuk Oleksa), +28.11.1918.

97.Кметюк Лукян (Kmetiuk Luka), +28.11.1918.

98.Куць Теодор (Kuc’ Teodor).

99.Стасів Степан (Stasiw Stepan), +30.11.1918.

100.Максимів Йосафат (Maksimiw Jozafat), +18.11.1918.

101.Бабенський Олекса (Babenskyj Oleksa), +18.11.1918.

102.Орел Юрій (Orel Jurij).

103.Федина Олекса (Fedyna Oleksa), +06.12.1918.

104.Мельник Франц (Mielnik Franz), 14.07.1890 – 08.07.1918.

105.Литвин Ілько (Litwin Ilko), 21 lat, +06.11.1918.

106.Навацький Василь (Nawackij Wasyl).

107.Андріїв Степан (Andrijiw Stepan).

108.Сорока Іван (Soroka Jan), ст.офіцер, піхот. полк 40\7, нар в Гійче пов. Рава Руська, +29.11.1918.

109.Гетьманек Олекса (Hetmanek Oleksa).

110.Троє (3) невідомих стрільців.

Всього на 82 полі Личаківського цвинтаря поховано 172 стрільці УГА.

 

За матеріалами Державного архіву Львівської області (ДАЛО) підготував Остап Козак.

 


Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розробка: Квест